Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Katowicki "leśny tramwaj" nabiera kształtów

2019-03-14

Realizacja projektu „Tramwaj na południe Katowic" osiągnęła istotny kamień milowy – w poniedziałek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczęła konsultacje społeczne tzw. raportu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji.

Tramwaj ma mieć zadziwiający przebieg (mapkę zamieszczamy poniżej) - biegnąc od Pętli Brynowskiej, za sklepem LECLERC po wielkim łuku potoczy się pod szpital w Ochojcu wzdłuż lasu. W ten sposób tramwaj został wytyczony wbrew logice, ponieważ nie może zbierać pasażerów z obu stron swojej trasy, za to już cieszy się z możliwości podróży do Śródmieścia liczne grono zainteresowanych dzików i zajęcy...

Jest to oczywiście żart. Jednak zastanawia to, że według przedstawionych planów tramwaj nie pobiegnie od LECLERC ulicą Leśną lub Kołłątaja (z przystankiem przy kościele) lub ulicą Jankego. Rozwiązanie z torem biegnącym ulicą, które nie dziwi w ścisłym centrum Katowic na ulicy Gliwickiej, miałoby tu się nie sprawdzić? Tym bardziej, że na tak krótkim odcinku, dla wygody okolicznych mieszkańców, można by z powodzeniem wykorzystać trasę z tylko jednym torem.

Pewien plus "leśnego tramwaju" można jednak zauważyć. Jest nim właśnie sam las, który jest tu naprawdę piękny. Dlatego nie można wykluczyć, że część mieszkańców będzie podróżować właśnie do niego. I jest to też niezamierzone nawiązanie do historii tramwajów na południu Katowic - w końcu pierwszą linię na południe wytyczono również w celu możliwości dojechania z centrum do jedynej wówczas zielonej enklawy miasta - Parku Południowego (Kościuszki).

Stan prac nad realizacją nowej linii na południe

– Oficjalne rozpoczęcie konsultacji to zwieńczenie kilkudziesięciu miesięcy pracy zespołu osób i firm zewnętrznych zaangażowanych w ten projekt. W tym czasie prowadzone były rozmowy z mieszkańcami, wieloma właścicielami nieruchomości znajdujących się na trasie i w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz przygotowywane były materiały merytoryczne do raportu. W ramach tych prac przeprowadzono m.in. 12-miesięczne obserwacje i inwentaryzacje przyrodnicze – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic. – Biorąc pod uwagę głosy mieszkańców ostatecznie dokonaliśmy kilku korekt w stosunku do przebiegu trasy zaprezentowanej w 2016 roku – dodaje.

Najważniejsza modyfikacja dotyczy przebiegu trasy na ostatnim odcinku, w wyniku której torowisko tramwajowe na dłuższym odcinku, niż w pierwotnym planie, zostanie poprowadzone wzdłuż ulicy Bażantów. Ponadto ograniczenia terenowe spowodowały, że zaplanowana pierwotnie pętla do nawracania zostanie zastąpiona tzw. trójkątem torowym. Równocześnie zdecydowano o rozbudowie przystanku przy ulicy Radockiego, który w przyszłości będzie miejscem spinającym dodatkowe linie autobusowe, w tym busów elektrycznych kursujących po osiedlu Odrodzenia oraz po terenach mieszkaniowych na południe od ulicy Bażantów, by dowozić mieszkańców do przystanków tramwajowych.

Zobacz obecną końcowa Pętlę Brynowską:

Gwarancja finansowania ze strony samorządu – niezależnie od skali

Szacowany kilka lat temu sumaryczny koszt realizacji inwestycji to 110 mln zł, z czego znacząca część ma zostać sfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Jednak wyniki przetargów na roboty torowe realizowane m.in. przez Tramwaje Śląskiego wskazują, że ta wartość może być wyższa.

– Analizy spółki Tramwaje Śląskie wskazują, że inwestycja w obecnym kształcie będzie kluczowym elementem poprawiającym skomunikowanie południowych dzielnic z resztą Katowic. Dlatego prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, że zostanie ona zrealizowana niezależnie od ostatecznej skali niezbędnego zaangażowania finansowego ze strony miasta – mówi wiceprezydent Bogumił Sobula.

Trzecia faza konsultacji, będzie jeszcze jedna

Konsultacje dokumentu potrwają do 1 kwietnia br. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pytania i uwagi pisemnie (na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8/10, 40-127 Katowice) lub elektronicznie (na adres sekretariat.katowice@rdos.gov.pl) Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie www.bip.katowice.rdos.gov.pl (w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia").

- Konsultacje w ramach procedur realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska to kolejny etap społecznej dyskusji nt. inwestycji. Przed zakończeniem prac projektowych planujemy zrealizować jeszcze spotkania, w trakcie których dyskutować będziemy o szczegółowych rozwiązaniach, takich jak sposób zagospodarowania przystanków, czy rodzaj parkingów i stacji rowerowych – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Ze względów formalnych w raporcie analizowane jest oddziaływanie na otoczenie nie tylko linii tramwajowej, ale także drogi projektowanej wzdłuż torowiska. Jednak należy przypomnieć, że zgodnie z jednoznaczną deklaracją prezydenta Marcina Krupy, ta część inwestycji nie zostanie zrealizowana przed 2030 rokiem.

Korzyści dla mieszkańców i terminy

Długość torowiska wyniesie ok. 5 km. Trasa rozpocznie swój bieg od aktualnie powstającego Centrum Przesiadkowego Park & Ride „Brynów", a zakończy się kolejnym Centrum Przesiadkowym Park & Ride „Kostuchna", przy ulicy Bażantów powyżej skrzyżowania z ul. Zabłockiego. W ramach przebiegu nowej linii powstanie sześć przystanków tramwajowych, z których trzy będą także zapewniały możliwość bezpośredniego przesiadania się na autobus w systemie „drzwi – drzwi". Jedną z największych zalet tramwaju na południe będzie jego szybkość. Średni czas podróży tramwajem z Kostuchny do Rynku wyniesie w godzinach szczytu ok. 20-24 minuty – a więc stanowić będzie atrakcyjną alternatywę dla dojazdu samochodem do Centrum. Wzdłuż linii tramwajowej będzie biegła także droga rowerowa, a na przystankach tramwajowych pojawią się parkingi dla rowerów. Dodatkowe korzyści z nowej linii tramwajowej to także zmniejszenie ruchu samochodowego – a tym samym redukcja emisji spalin i hałasu. – Chcemy podkreślić, że budowa nowej linii tramwajowej wpisuje się w miejską politykę tworzenia zrównoważonego transportu i jest elementem innych naszych działań w tym zakresie, takich jak m.in. budowa centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, wprowadzanie stref o ograniczonym i uspokojonym ruchu, zakup autobusów elektrycznych, wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania transportem ITS czy też rozwijanie sieci rowerów miejskich – mówi naczelnik Bogusław Lowak.

Pierwotnie zakończenie budowy szybkiego tramwaju na południe miało nastąpić w IV kwartale 2020 r. Jednak już dzisiaj wiadomo, że ten termin zostanie przesunięty, ponieważ w trakcie prac nad raportem zdecydowano, że pomimo możliwości prawnych wynikających z regulacji tzw. spec ustawy drogowej, Urząd Miasta Katowice będzie prowadził rozmowy i zmierzał do kompromisu z właścicielami możliwie największej liczby nieruchomości. W konsekwencji spowodowało to wydłużenie tego etapu inwestycji o 12 miesięcy. Aktualizacja harmonogramu prac i wskazanie nowego terminu zakończenia projektu nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej. Kolejnymi krokami w realizacji inwestycji będą zakończenie prac projektowych, ogłoszenie przetargu na wykonanie oraz realizacja prac w terenie.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Patryk Bednarczyk
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic