Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Buspas na Mikołowskiej nie spodobał się mieszkańcom

2018-12-06

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Katowicach we wrześniu tego roku przez tydzień testowany był buspas na ul. Mikołowskiej. 80,9% ankietowanych sprzeciwiło się temu rozwiązaniu.

Po zakończeniu testów urzędnicy zwrócili się do mieszkańców z prośbą o udzielenie informacji zwrotnej w tym zakresie. W dostępnym dla wszystkich chętnych badaniu ankietowym online, prowadzonym przez wydział komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice, wzięło udział aż 4518 osób, z czego 80,3% stanowili mieszkańcy Katowic.

64% respondentów podróżowało w omawianym okresie ul. Mikołowską, jako kierowcy samochodu lub na rowerze, natomiast 26,8% respondentów zadeklarowało korzystanie ze środków komunikacji publicznej w trakcie testów buspasa. Tym samym na ostateczne wyniki ankiety w przeważającym stopniu mieli wpływ kierowcy samochodów.

Na pytanie „Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie na stałe buspasa na ul. Mikołowskiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Słowackiego" 17,1% respondentów opowiedziało się za takim rozwiązaniem (zsumowane odpowiedzi „tak" i „raczej tak"), a przeciwnego zdania było 80,9% ankietowanych (zsumowanie odpowiedzi „nie" i „raczej nie"). Przy korelacji wyników można jednak zauważyć znacząco większe poparcie dla wprowadzenia buspasa w grupie respondentów korzystających ze środków komunikacji publicznej (41,2% za wprowadzeniem buspasa, przy 57% sprzeciwie) - a przypomnijmy, że tych ostatnich w badanej grupie było ponad dwukrotnie mniej niż kierowców.

Sposób oznakowania buspasa został oceniony pozytywnie przez większość użytkowników drogi, czyli 73,2% wszystkich respondentów. Przeciwnego zdania było 17,2% ankietowanych. Mieszkańcy w tym zakresie zgłosili wiele konstruktywnych propozycji, które są zawarte w raporcie.

Buspas na Mikołowskiej... Okiem Instruktora:

- Wszystkie informacje uzyskane od mieszkańców zostaną przez nas gruntownie przeanalizowane i wyciągniemy stosowne wnioski. Kwestia buspasów w mieście jest oczywiście wciąż otwarta. Będziemy na pewno typować kolejne miejsca, w których będzie można myśleć o wdrożeniu tego rozwiązania – oczywiście z uwzględnieniem informacji otrzymanych przez mieszkańców, bo mamy jasny sygnał, że będzie trzeba wprowadzić kilka modyfikacji – np. dot. oznakowania czy dostosowania infrastruktury – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta Katowice.

- Warto też dodać, że w Katowicach podejmowane są działania systemowe w zakresie rozwoju transportu zrównoważonego – i finalizacja takich inwestycji, jak np. budowa centrów przesiadkowych czy przebudowa dwóch węzłów DK 81, pozytywnie wpłynie także na polepszenie płynności ruchu na buspasach – dodaje rzecznik.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Marcin i Przyjaciele - Świat Okiem Instruktora
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic