Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

W Załężu powstanie plac z prawdziwego zdarzenia

2018-10-26

W Katowicach kolejny zielony skwer przejdzie lifting. Miasto pozyskało właśnie duże dofinansowanie na rewitalizację Placu Londzina w Załężu. Zakład Zieleni Miejskiej planuje ogłoszenie przetargu na tę inwestycję jeszcze w tym roku.

– Zmodernizowane zostaną ścieżki, a teren zostanie przystosowany pod organizację imprez plenerowych. Powstaną strefy dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północno-wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej staną tablice edukacyjne. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna, czyli plac zabaw oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich – ścieżka dedykowana jest osobom starszym. Na terenie parku zasadzone zostaną drzewa i krzewy, podkreślające istniejący starodrzew.

Projekt ma zwiększyć aktywność mieszkańców Załęża. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i użytkowych w obrębie miasta.

Ulica Gliwicka w Załężu z lotu ptaka:

– Katowice po raz kolejny pozyskały Fundusze Unii Europejskiej, tym razem na projekt związany z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Projekt jest odpowiedzią na wskazane problemy i realizuje cel rewitalizacji dla Załęża. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców Załęża i wynika bezpośrednio z potrzeb projektu „Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże – I etap”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – komentuje Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Katowice.

Projekt ma kosztować 1,4 mln zł. Wartość dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,34, w tym z EFRR wynosi blisko 1,2 mln (85% kosztów) oraz z budżetu państwa 141 tys. zł. Miasto dołoży do remontu 70,5 tys. zł. ​  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, Fot. YouTube KATOdron
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic