Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Dekomunizacja - wstawmy pomnik generała do Muzeum!

2017-07-25

O generale Jerzym Ziętku, prominentnym polskim polityku na Górnym Śląsku z czasów komunizmu zrobiło się znowu głośno. Instytut Pamięci Narodowej zaleca, by przestał być patronem ulic i placów, a jego pomniki i tablice były usunięte. Wynika to z ustawy dekomunizacyjnej, jako że Jerzy Ziętek, będąc symbolem ustroju autorytarnego, spełnia jej warunki.

Jerzy Ziętek od końca II wojny światowej i wkroczenia do Śląska radzieckiej armii w 1945 roku był śląskim wicewojewodą. W latach 1950–1973 był zastępca i przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Następnie, do 1975 roku był wojewodą katowickim. W skali ponadregionalnej był w latach 1963–1980 członkiem Rady Państwa, a od 1980 r., aż do swojej śmierci w 1985 r., zastępcą Przewodniczącego Rady Państwa.

Szef katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Andrzej Sznajder pisze, że "nie ulega wątpliwości, że (Jerzy Ziętek) miał świadomość działalności Urzędu Bezpieczeństwa oraz funkcjonowania stalinowskiej machiny skierowanej przeciwko realnym lub domniemanym wrogom nowego ustroju". Usunięciu Jerzego Ziętka spośród lokalnych patronów sprzeciwia się jednak wielu śląskich polityków, m.in. Prezydent Katowic Marcin Krupa.

Podkreślane są zasługi generała dla regionu, chociaż, co naprawdę szokuje, pomijane są mroczne strony jego działalności. Często pamięta mu się budowę Parku Śląskiego, ale już nie zburzenie "Małego Wersalu" w Świerklańcu, skąd zabrano ogrodzenie dla ZOO. Pamięta mu się budowę "Spodka", ale nie wymordowanie tysięcy Ślązaków podczas Tragedii Górnośląskiej, kiedy był wicewojewodą. Postać Jerzego Ziętka jest mocno kontrowersyjna, tym bardziej, że sam przez dziesięciolecia dbał o budowanie swojej legendy dobrego gospodarza i "Syna Ziemi Śląskiej".

Wizualizacja zburzonego pałacu w Świerklańcu:

Warto postawić sobie pytanie, czy przy ocenie postaci polityka ma znaczenie, że za czasów jego długich rządów powstało sporo inwestycji? Czy jest to jego zasługa czy bogactwa regionu? Czy inwestycje nie powstałyby i tak z tym czy innym u władzy? Wspominając Jerzego Ziętka często przytacza się fakt, że był zarazem surowym, ale i sympatycznym człowiekiem, ze śląskim, twardym charakterem, nastawionym na efekty pracy. Możliwe, że gdyby funkcjonował w innych warunkach ustrojowych, te cechy wystarczyłyby do pozytywnej oceny. Suma podejmowanych przez niego kompromisów, zaniechań i celowych działań nie pozwala jednak na jednoznacznie pozytywną weryfikację.

Mocno zastanawia tylko jedno - teraz, kiedy mamy wolność wypowiedzi i teoretyczną wolność spojrzenia na historię, dlaczego nadal tak trudno jest upamiętnić w przestrzeni publicznej Tragedię Górnośląską? Czy nie wynika to czasem z faktu, że na cokołach nadal stoją jej sprawcy? I jest tu mowa o wielu postaciach, począwszy od Michała Grażyńskiego, którym przypisuje się osobiste zasługi inwestycyjne bogatego regionu, całkowicie pomijając ich działalność polityczną.

Jerzego Ziętka nie trzeba zrzucać z cokołu. Miejsce jego katowickiego pomnika leży jednak zdecydowanie po drugiej stronie Alei Roździeńskiego - w Muzeum Śląskim.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, Fot. YouTube Jerzy Kozera
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic