Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Mecz Polska-Szwecja w parku Śląskim (utrudnienia w ruchu)

2022-03-28

29 marca reprezentacja Polski zagra na Stadionie Śląskim w finale barażu o udział w mistrzostwach świata w Katarze. Dlatego, podobnie jak w latach poprzednich, wdrożone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego, by zmniejszyć uciążliwość imprezy masowej dla mieszkańców os. Tysiąclecia.

W dniu 29 marca 2022 roku wprowadzone zostaje rozwiązanie testowane już podczas dużych wydarzeń na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zostało one pozytywnie przyjęte przez mieszkańców os. Tysiąclecia. Dlatego ponownie – 29 marca od godzin popołudniowych, najprawdopodobniej około godziny 16.00 - nastąpi wyłączenie możliwości wjazdu na osiedle Tysiąclecia z ul. Chorzowskiej oraz wyjazdu z osiedla na ul. Chorzowską.

W tym celu zostanie zastosowane wygrodzenie techniczne i zostaną utworzone posterunki policji i Straży Miejskiej. Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej. Autobusy i tramwaje będą kursować wg harmonogramów dostępnych na stronie www.rj.metropoliaztm.pl.

Ponadto w dniu 29 marca 2022 roku, będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Wzdłuż ul. Chorzowskiej - na odcinku od ul. Złotej do granicy z Chorzowem zostaną wprowadzone dodatkowe zakazy zatrzymywania i postoju. Analogiczne oznakowanie zostanie wprowadzone na ul. Brackiej od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Chorzowskiej. Dodatkowo do znaków zostanie dołączona tabliczka T-24, tj. odholowanie pojazdu przed służby miejskie w przypadku naruszenia zakazu.

- Wprowadzenie zakazu wjazdu na teren osiedla Tysiąclecia od strony ul. Chorzowskiej to rozwiązanie, które już wielokrotnie testowaliśmy przy okazji organizacji imprez masowych na Stadionie Śląskim. Musimy mieć na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców. Doskonale wiemy o tym, że podczas tego typu imprez sporym problemem dla mieszkańców katowickiego os. Tysiąclecia są tysiące osób, które dojeżdżając z innych miast do stadionu zostawiają pojazdy na osiedlu, nie tylko zajmując miejsca parkingowe mieszkańców, ale także nierzadko parkując w miejscach nielegalnych, na trawnikach i zielonych skwerach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dodatkowo w dniu imprezy już od samego rana na os. Tysiąclecia zostaną skierowane dodatkowe patrole Straży Miejskiej, by podejmować szybką interwencję w przypadku pojazdów zaparkowanych niezgodnie z oznakowaniem, bądź utrudniających przejazd lub wyjazd z posesji.

Historia Stadionu Śląskiego:

Na skrzyżowaniach, w sytuacjach tego wymagających wprowadzona zostanie ręczna regulacja ruchem przez policjantów, dlatego apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej uwagi i stosowanie się do sygnałów, poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Dla wielu kierowców kolejność obowiązywania znaków i sygnałów świetlnych nie jest dobrze znana. Dlatego przypominamy o ich hierarchii ważności na drodze.

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym:

Art. 5. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Policjant jest osobą uprawnioną do kierowania ruchem i zgodnie z obowiązującymi przepisami, sygnały dawane przez niego są na drodze tymi najważniejszymi. Do regulacji ruchem przez policjanta dochodzi w różnych sytuacjach, podczas zdarzeń drogowych, gdy np. trzeba wytyczyć objazdy, podczas gdy sygnalizacja drogowa świetlna nie działa, a istnieje konieczność bezpiecznego upłynnienia ruchu oraz, gdy pomimo sygnalizacji działającej, trzeba wprowadzić regulację ręczną. I wtedy to policjant jest tym najważniejszym wyznacznikiem zachowań na drodze zarówno kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Niezależnie jakie sygnały pokazuje sygnalizator, każdy uczestnik ruchu musi stosować się bezwzględnie do tego, co nakazuje mu znak dany przez policjanta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, hierarchia pierwszeństwa wśród sygnałów i znaków drogowych wygląda następująco:

● policjant, lub inna osoba uprawniona do kierowania ruchem;
● sygnały świetlne;
● znaki pionowe;
● znaki poziome żółte (najczęściej stosowane przy organizacji ruchu związanej z remontami);
● znaki poziome białe;
● ogólne przepisy zawarte w kodeksie drogowym.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, KMP Katowice, Fot. YouTube Łączy nas piłka
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic