Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Zabrakło 4 wariantu przedłużenia Bocheńskiego. Zagrożenie dla Ligoty

2021-12-03

Przeprowadziliśmy analizę 3 propozycji przedłużenia ul Bocheńskiego na południe Katowic, które przedstawił Urząd pod konsultacje społeczne. Okazało się, że żadna z propozycji nie jest dobra.

To, że komunikacja Katowic kuleje na osi północ-południe nie trzeba nikogo przekonywać. Można wręcz powiedzieć, że nasze miasto rozwinęło się na osi wschód-zachód, poczynając od Rawy, która ułożyła całą tą orientację. Na osi wschód-zachód mamy więc większość ciągów komunikacyjnych - od historycznego szlaku Mysłowice-Gliwice (Warszawska-Gliwicka), przez linię kolejową, po drogowe trasy szybkiego ruchu (autostrada A4 i Drogowa Trasa Średnicowa).

Natomiast na osi północ-południe, na której obecnie odbywa się największy ruch wewnątrzmiejski, jest nieporównanie gorzej. Wynika to między innymi z tego, że ciężko jest teraz przebić się komunikacyjnie przez miasto, które szlakami zostało już ukształtowane wschód-zachód. Do tego dochodzi też kilka sromotnie zmarnowanych szans, takich jak np. rezygnacja z budowy szerokiego łącznika ul. Mikołowskiej z drogą krajową 81 w miejscu ulicy Woźniczki (szansę zmarnowało postawienie Aldi) - dlatego tu zawsze będą korki, niezależnie od planu budowy ronda przy OBI, zrealizowanego już tunelu w Piotrowicach, czy gigantycznej przebudowy na Giszowcu, by poprowadzić drogę 81 tamtędy.

Wracając do przedłużenia Bocheńskiego, wszyscy wiedzą jak ważna jest ta inwestycja. Obecnie Ligota, która jest najludniejszą dzielnicą Katowic (ok. 29 tys. mieszkańców) nie ma dobrego połączenia z najludniejszym osiedlem, czyli Tysiącleciem (ok. 22 tys.). Brak dobrego połączenia jest eufemizmem, ponieważ niektóre pojazdy nie mogą wręcz wjechać z Ligoty na Bocheńskiego z uwagi na ostry zakręt na Załęskiej Hałdzie i wzniesienie. I tylko to jest powodem komunikacyjnego absurdu, jakim jest brak połączeń komunikacji miejskiej pomiędzy tymi najludniejszymi ośrodkami - po prostu autobusy nie są w stanie skręcić na tym zakręcie, więc muszą mocno nadrabiać drogę, jadąc przez centrum miasta.

Teraz Urząd Miejski przedstawił do konsultacji społecznych 3 warianty przedłużenia ulicy Bocheńskiego, by wreszcie należycie połączyć miasto na tym ważnym odcinku. Niestety wszystkie warianty są złe, a zabrakło bardzo niewiele, by utworzyć rozwiązanie lepsze. Zatem po kolei:

Wariant 1 jest zły, ponieważ, pomimo innych zalet, jest bardzo drogi, wymagając budowy skomplikowanego wieloprzęsłowego mostu nad liniami kolejowymi.

Wariant 2 jest zły, ponieważ kieruje ruch na osiedle Kokociniec, zamiast w stronę większej Ligoty, co spowoduje zakorkowanie ul. Kijowskiej (i całego Kokocińca) i jeszcze większy problem na skrzyżowaniu Medyków. Należy tu wspomnieć, że mieszkańcy Starych Panewnik, Wymysłowa i Zarzecza (oraz Mikołowa) już korzystają z połączenia na północ ul. Gościnną, a dla mieszkańców Kokocińca i Nowych Panewnik wjazd na Bocheńskiego każdym wariantem jest równie dobry. Natomiast wariant 2 jest drastycznie zły dla najważniejszego potoku samochodów - z całej Ligoty oraz z Brynowa od ul. Rolnej.

Wariant 3 jest zły, ponieważ, w przeciwieństwie do wariantu 1, nie ułatwia połączeń autobusowych - węzeł drogowy na ul. Brygadzistów znajduje się na sporym wzniesieniu i oddaleniu od wiaduktu kolejowego i ul. Załęskiej. Wariant ten nie ułatwia też potoku samochodowego od strony Brynowa i Starej Ligoty.

Jaka jest nasza opinia?

Patrząc całościowo, a zatem na szykujące się problemy mieszkańców Kokocińca (obecnie cichego, kameralnego osiedla, na którym pojawi się ogromny ruch) oraz konieczność redukcji zakorkowanej teraz do granic ul. Ligockiej i komunikacyjne potrzeby mieszkańców Ligoty i Brynowa, z trzech przedstawionych wariant 1 jest zdecydowanie najlepszy (kolejny to wariant 3).

Jest to jednak wariant najdroższy. Dlatego zabrakło wariantu 4, który łączyłby zalety dwóch wariantów - 1 i 3. Po prostu w najlepszym wariancie 1 można znacznie ograniczyć koszty przesuwając budowę mostu nieco na zachód, przy okazji odsuwając drogę od ogródków działkowych.

Mamy nadzieję, że nasi miejscy decydenci spojrzą jeszcze raz na planowaną inwestycję i nie popełnią kosztownego błędu, który zniszczy życie mieszkańcom Ligoty (nierozwiązując problemu) i Kokocińca (powodując go).

Dodatkowe pytanie: czy tzw. autostrada rowerowa z Giszowca do Brynowa zostanie przedłużona na osiedle Witosa śladem kolei piaskowej? Jeśli tak, to należy zabezpieczyć miejsce na pas dla rowerów przy wyborze wariantu 1.

Oto jak obecnie jest niebezpieczny zakręt na końcu ul. Bocheńskiego:

Optyk Katowice

Szczegółowo o zaproponowanych wariantach

Wariant 1:

Trasa ma biec od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie skrzyżowania ul. Brygadzistów z ul. Dobrego Urobku, tereny dawnej linii kolei piaskowej, linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu), następnie do ul. Hadyny wzdłuż krawędzi terenów leśnych. Powierzchnia terenu na której przewiduje się wycinkę drzew: ok. 1,69 ha. Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 134 ml zł.

Wyburzenia:
- budynki niemieszkalne - 2 szt.,
- fundamenty - 3 szt.,
- garaż blaszany - 1 szt.

Zalety:
- brak wyburzeń budynków mieszkalnych, niewielki zakres wyburzeń obiektów;
- wykorzystanie dla prowadzenia trasy przedłużenia ul. Bocheńskiego terenów dawnej linii kolejowej;
- spośród wszystkich wariantów w najmniejszym stopniu ingeruje w tereny zielone;
- skrzyżowanie na końcowym fragmencie (włączenie do ul. Hadyny) w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej.

Ujemne strony:
- planowany wiadukt przebiega w miejscu rozejścia się linii kolejowych co wymusza wykonanie wydłużonego obiektu - konieczna budowa obiektu wieloprzęsłowego w łuku poziomym i pionowym co znacząco wpływa na koszt inwestycji;
- zbliżenie do terenów ogródków działkowych;
- wariant najdroższy w realizacji.

Wariant 2:

Trasa ma biec od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie ul. Brygadzistów 26, tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu) do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego. Powierzchnia terenu na której przewiduje się wycinkę drzew: ok. 3,61 ha. Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 88 mln zł.

Wyburzenia:
- budynki niemieszkalne - 1 szt.,
- fundamenty - 1 szt.

Zalety:
- brak wyburzeń budynków mieszkalnych, niewielki zakres wyburzeń obiektów;
- przekroczenie ul. Brygadzistów zaprojektowano bez dużej ingerencji w istniejące zagospodarowanie;
- odsunięcie od terenów zabudowy przy ulicy Kombajnistów i Strzałowej;
- odsunięcie od terenów ogródków działkowych;
- przejście przez teren kolejowy dwuprzęsłowym wiaduktem następuje w miejscu, gdzie linie kolejowe mają ślad zbliżony do równoległego co minimalizuje koszty ww. obiektu;
- najniższe szacunkowe koszty realizacji inwestycji.

Ujemne strony:
- zaprojektowany wariant na znacznym odcinku przebiega przez tereny leśne;
- zbliżenie do zabudowy Osiedla Kokociniec;
- większy zakres wycinki drzew niż w wariancie 1.

Wariant 3:

Trasa ma biec od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie ul. Brygadzistów 26, tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu) do ul. Hadyny. Powierzchnia terenu na której przewiduje się wycinkę drzew – ok. 3,99 ha. Szacunkowy koszt inwestycji: ok. 96,5 mln zł.

Wyburzenia:
- budynki niemieszkalne - 1 szt.,
- fundamenty - 1 szt.

Zalety:
- brak wyburzeń budynków mieszkalnych, niewielki zakres wyburzeń obiektów;
- przekroczenie ul. Brygadzistów zaprojektowano bez dużej ingerencji w istniejące zagospodarowanie;
- odsunięcie od terenów zabudowy przy ulicy Kombajnistów i Strzałowej;
- odsunięcie od terenów ogródków działkowych;
- przejście przez teren kolejowy dwuprzęsłowym wiaduktem następuje w miejscu, gdzie linie kolejowe mają ślad zbliżony do równoległego co minimalizuje koszty ww. obiektu.

Ujemne strony:
- wariant z większą ingerencją w teren zielony niż warianty 1 i 2.

Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Katowic do udziału w konsultacjach społecznych, w ramach których przedstawiamy trzy warianty przebiegu planowanego nowego układu komunikacyjnego. Po zebraniu opinii mieszkańców i wyborze jednej koncepcji zostaną zlecone prace projektowe.

Ankietę można wypełnić do 10 grudnia. Do tego dnia można również przesyłać dodatkowe opinie/uwagi za pośrednictwem skrzynki mailowej pod adresem konsultacje@katowice.eu.

Weź udział w ankiecie internetowej →


Naszą propozycję modyfikacji wariantu nr 1 oznaczyliśmy żółta kropkowaną linią.

  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, Mat. prom. UM Katowice, Fot. YouTube 112Katowice
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic