Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Będzie przedłużenie ul. Bocheńskiego na Kokociniec

2021-11-12

Od 23 listopada do 10 grudnia mieszkańcy będą mogli wziąć udział w ankiecie konsultacyjnej. Wypracowane koncepcje przedłużenia ulicy Bocheńskiego to komunikacyjne usprawnienie polegające na połączeniu Ligoty i Panewnik z autostrady A4 oraz DTŚ.

– Od lat mieszkańcy Panewnik i Ligoty, ale też miejscy Radni, wskazywali na „korkowanie się" ciągu ulic Piotrowickiej i Ligockiej. Przedłużenie ulicy Bocheńskiego stanowić będzie kompleksowe rozwiązanie tego problemu, da alternatywę dojazdu do dzielnic w tej części miasta z jego centrum. Podczas prac koncepcyjnych skupiliśmy się na wypracowaniu wariantów, które minimalizują ingerencję w zieleń, wykorzystaniu śladu kolei piaskowej, czy nieużytków w tym rejonie – argumentuje Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu.

Przedłużenie ul. Bocheńskiego w Katowicach to pomysł, który ewoluował w ostatnich latach. Pojawiały się pomysły i warianty realizacji tej inwestycji już w 2005 roku. Ogromnym wyzwaniem jest realizacja inwestycji, które pozwolą usprawnić ruch w mieście, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu będą ingerować w zieleń, szczególnie przy gęstej zabudowie, czy też sieci kolejowej, która w tym rejonie występuje. Dlatego biorąc pod uwagę głosy mieszkańców, radnych i możliwości w terenie, Urząd Miasta Katowice przygotował warianty przedłużenia ul. Bocheńskiego w Katowicach, które zostaną teraz zaprezentowane w ramach konsultacji społecznych.

Weź udział w konsultacjach →


– Podjąłem decyzję, że kwestię przedłużenia ulicy Bocheńskiego będziemy konsultować z możliwie jak najszerszym gronem mieszkańców. Proponowany przebieg nowego śladu tej drogi w kierunku południowym stanowić będzie kolejny krok do usprawnienia transportu w tej części miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Przedłużenie tej drogi, od lat znajduje się w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, choć zmieniały się jej koncepcje. Inwestycję uwzględniłem także w mojej „Umowie z mieszkańcami". Ostatni czas poświęciliśmy na wypracowanie najlepszych wariantów przedłużenia ul. Bocheńskiego, które teraz chcemy pokazać mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych – dodaje prezydent.

Miejska inwestycja u zbiegu ul. Dobrego Urobku i Bocheńskiego:

Inwestycja przedłużenia ul. Bocheńskiego pozwoli na stworzenie układu drogowego zapewniającego niezbędną przepustowość, poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu kierujących w ruchu lokalnym. Stworzy możliwości dla usprawnienia komunikacji pieszej, rowerowej i transportu publicznego oraz podniesie atrakcyjność terenów przyległych poprzez poprawę komunikacji z innymi częściami miasta. Proponowane są trzy warianty, pierwszy w kierunku południowym równolegle do ul. Dobrego Urobku wzdłuż terenów dawnej linii kolejowej do ul. Hadyny, drugi i trzeci są przesunięte na zachód od pierwszego, w wariancie drugim do ul. Kijowskiej , natomiast w wariancie trzecim do ul. Hadyny (szczegóły na mapce). Analizowane koncepcje uwzględniają pełną infrastrukturę drogową, w tym wiadukt drogowy nad linią kolejową, rozwiązania dla rowerzystów i pieszych oraz transportu publicznego.

Zarządzone konsultacje mają charakter informacyjno-diagnostyczny. Analiza danych zebranych w trakcie procesu konsultacyjnego pozwoli podjąć dalsze decyzje dot. prac projektowych. Należy jednak pamiętać, że faktyczny przebieg drogi może się różnić od przedstawionych na koncepcji. Na kolejnym etapie przygotowania do realizacji inwestycji, czyli na etapie opracowania projektu budowlanego, mieszkańcy Katowic zostaną ponownie zaproszeni do włączenia się w proces konsultowania, w ramach którego będą dyskutowali m.in. o rozwiązaniach szczegółowych dotyczących przejść dla pieszych, dróg rowerowych i pozostałych elementów, a także kwestie komunikacji miejskiej w tym rejonie.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej, którą będzie można wypełnić od 23 listopada do 10 grudnia na www.katowice.eu/konsultacje. W tym samym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres konsultacje@katowice.eu) możliwe będzie przesłanie własnych uwag i sugestii.

Wydział Komunikacji Społecznej zapewni wsparcie w wypełnieniu ankiety osobom wykluczonym cyfrowo w budynku Urzędu Miasta Katowice, przy Rynku 13 - w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 259 31 44.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Katowice Oficjalny Kanał
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic