Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Katowice chcą rozszerzyć nocną prohibicję

2021-10-26

Mieszkańcy kolejnych dzielnic wypowiedzą się co do nocnej prohibicji. Prezydent Katowic zarządził konsultacje społeczne z mieszkańcami Bogucic, Dąbrówki Małej i Giszowca w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.

Nocna prohibicja funkcjonuje w Katowicach już od lipca 2018 roku w Śródmieściu Katowic, a w lutym tego roku do Śródmieścia dołączyły Szopienice-Burowiec oraz Załęże. Teraz to rozwiązanie może być poszerzone o kolejne dzielnice miasta - Bogucice, Dąbrówkę Małą i Giszowiec.

Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu w 2018 r. zainspirowało mieszkańców Załęża oraz Szopienic-Burowca do wyjścia z inicjatywą przyjęcia podobnych regulacji dla swoich jednostek pomocniczych. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych pod koniec 2019 r. wprowadzono w nich ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu (obowiązuje od lutego 2021 r.).

Decyzja prezydenta Marcina Krupy o przeprowadzeniu konsultacji w Bogucicach, Dąbrówce Małej i Giszowcu również wynika z głosów oraz sygnałów płynących od mieszkańców. Przedstawiciele mieszkańców Bogucic już w 2020 r. postulowali wprowadzenie nocnej prohibicji, jednak ze względu na duże obostrzenia pandemiczne czas uruchomienia działań konsultacyjnych musiał zostać przesunięty.

Konsultacje będą prowadzone na terenie tych trzech dzielnic w formie otwartych spotkań oraz za pośrednictwem formularza ankietowego (do wypełnienia on-line). Te trzy otwarte spotkania dzielnicowe odbędą się w listopadzie:

15 listopada w Miejskim Domu Kultury „Bogucice - Zawodzie" (ul. Markiefki 44) dla mieszkańców Bogucic,
18 listopada w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec" (Plac Pod Lipami 1, 3-3a) dla mieszkańców Giszowca,
23 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (ul. Grzegorzka 4) dla mieszkańców Dąbrówki Małej.

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 17:30. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną również przedstawiciele zarówno Straży Miejskiej jak i Policji.

O katowickiej prohibicji w telewizji TVT

Optyk Katowice

Celem wprowadzenia prohibicji nocnej jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Nocna prohibicja obowiązuje, w godzinach od 22.00 do 6 rano. Przypomnijmy, że nocna prohibicja w Katowicach nie jest czymś nowym. Latem 2018 roku została ona wprowadzona w Śródmieściu. Po roku jej obowiązywania policja odnotowała 54% zmniejszenie udzielanych pouczeń oraz 29% spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień.

Zakaz nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.

– Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Wprowadzenie prohibicji nocnej w Śródmieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Podobnie sytuacja wygląda w Załężu i Szopienicach-Burowcu. Jednak o tym czy takie regulacje zostaną wprowadzone w kolejnych dzielnicach zadecydują mieszkańcy, których już dziś zachęcam do uczestnictwa w konsultacjach – mówi Marcin Krupa, prezydenta Katowic.

Całość działań konsultacyjnych zostanie zakończona do końca grudnia br.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, Fot. Kamil Kalkowski, UM Katowice, YouTube Telewizja TVT
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic