Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Mieszkańcy zdecydują jak wydać ponad 22,5 mln zł, a zagłosować będą mogły też dzieci!

2018-03-03

Ruszyła V edycja katowickiego Budżetu Obywatelskiego (BO). Od 12 marca do 11 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły w formie wniosków, a we wrześniu sami zadecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Dziś prezydent Katowic wydał w tej sprawie zarządzenie.

Katowicki budżet obywatelski cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Frekwencja zwiększa się z roku na rok. Przykładowo w 2015 roku głosowało ponad 17 tys. katowiczan, w 2016 r. ponad 30 tys., a we wrześniu ubiegłego roku już ponad 33 tys. osób oddało swoje głosy na wybrane projekty. Dzięki temu w tym roku powstaną m.in. nowe place zabaw, 11 stacji wypożyczania roweru miejskiego w siedmiu dzielnicach miasta, zostanie kompleksowo zmodernizowane boisko na Giszowcu, a w Podlesiu odbędzie się festyn integracyjny.

- Mieszkańcy Katowic chętnie włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W ramach czterech poprzednich edycji BO katowiczanie wybrali łącznie aż 473 projekty, z których już ponad 320 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, czy wodny plac zabaw. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i z niego korzystają – dodaje prezydent, który od 2015 r. zdecydował o zwiększeniu puli budżetu obywatelskiego do 20 mln zł. Tym samym BO w Katowicach stał się największy w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy będą mieć do zagospodarowania ponad 22,5 mln zł („nadwyżka” ponad 20 mln zł wynika z niewykorzystanych w 2017 środków po głosowaniu). Tak jak w roku ubiegłym, do Budżetu Obywatelskiego można będzie zgłaszać projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe.


Nowe udogodnienia dla mieszkańców


Najważniejszą zmianą w tegorocznej edycji BO jest zniesienie limitu wieku dla osób wybierających projekty do realizacji.

– Podjąłem decyzję, że od września tego roku na projekty do budżetu obywatelskiego będzie mógł głosować każdy katowiczanin. Z jednej strony chcemy pokazać, że jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom i doceniamy trud osób wychowujących dzieci. Dlatego, przykładowo, rodzice rocznego maluszka będą mogli skorzystać z jego lub jej dodatkowych głosów. Z drugiej strony zależy nam na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego od najmłodszych lat. Rodzice mogą pokazać nawet przedszkolakowi, które projekty w danej dzielnicy można wybierać i wytłumaczyć, że od zaangażowania i głosu każdego z nas może zależeć czy w okolic powstanie plac zabaw czy zielony skwer. Natomiast w przypadku uczniów możemy mówić o bardzo świadomym i samodzielnym głosowaniu – wyjaśnia prezydent Marcin Krupa.

Corocznie mieszkańcy zgłaszają wiele nowych pomysłów, które mają na celu usprawnienie działania Budżetu Obywatelskiego. - Prezydent pozytywnie odniósł się do wielu uwag i zdecydował m.in. o rozszerzeniu formuły nagród dla dzielnic, w których odnotuje się najwyższą frekwencję w głosowaniu. Przypomnijmy, że dzięki frekwencji przekraczającej 35,5% we wrześniu 2017 roku - Murcki otrzymały w tym roku dodatkowo ponad 130 tys. zł. Z kolei dla wnioskodawców ułatwieniem będzie możliwość składania wniosków drogą mailową. Utrzymane w mocy zostają zapisy o maksymalnej kwocie dla zgłaszanego projektu w wysokości 75% kwoty przypadającej na daną dzielnicę. Dzięki takiemu zapisowi zwiększyła się liczba projektów jakie zostały wybrane do realizacji i w poprzedniej edycji wyniosła rekordowe 139 – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Zobacz otwarcie wodnego placu zabaw w 2017 roku
- wyniku decyzji mieszkańców:

Harmonogram i zasady składania wniosków

Od 13 marca we wszystkich dzielnicach zostaną zorganizowane lokalne spotkania informacyjne, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o zmianach w procedurze budżetu obywatelskiego oraz pobrać materiały promocyjne i formularze zgłoszeniowe. - Najważniejsza jednak będzie możliwość spotkania się z innymi mieszkańcami dzielnicy i wspólnego przedyskutowania pomysłów, które później będą mogły być przekształcone w konkretne projekty. Na terenie miasta będą działać Dzielnicowe Punkty Informacyjne, w których mieszkańcy uzyskają podstawowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego oraz otrzymają formularze niezbędne do złożenia wniosku – mówi Maciej Stachura.

Bez zmian pozostają kryteria dotyczące osób uprawnionych do składania i popierania projektów. W przypadku zadań lokalnych wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, której dotyczy jego wniosek oraz zebrać przynajmniej 15 podpisów innych osób zameldowanych w tej samej jednostce. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w Katowicach, które zbiorą min. 45 podpisów zameldowanych w naszym mieście mieszkańców. Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć dowolną ilość wniosków.

Zgłaszane projekty powinny być zlokalizowane na terenach miejskich, Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice, gruntach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa lub miasta Katowice, będących w użytkowaniu wieczystym powyższych podmiotów. Wnioskodawca ma możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację.

Podczas głosowania każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł rozdysponować za pomocą internetowego formularza 3 punkty na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub uważają, że samodzielne wypełnienie formularza sprawi im trudność, będą mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników w ostatnich trzech dniach głosowania. Wykaz takich punktów wraz ze szczegółową instrukcją do głosowania zostanie opublikowany najpóźniej 3 września.
Wnioski można składać od 12 marca do 11 maja osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 13 (II piętro, pok. 205), korespondencyjnie na adres Wydziału Komunikacji Społecznej lub elektronicznie: za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice lub mailowo na adres wnioskiBO@katowice.eu. Niezależnie od sposobu złożenia wniosku musi on przyjąć formę zgodną z formularzem dostępnym w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych oraz na stronie www.bo.katowice.eu. Przypominamy, że kolejność zgłoszenia wniosku decyduje nie tylko o numerze identyfikacyjnym projektu i umiejscowieniu go na późniejszych listach do głosowania, ale również - w przypadku braku możliwości realizacji zadań, które zdobyły równą liczbę głosów - decyduje o tym, które z nich będzie przeznaczone do realizacji.

Terminy i szczegóły dotyczące lokalnych spotkań informacyjnych oraz wykaz Dzielnicowych Punktów Informacyjnych, zostaną wkrótce opublikowane na stronie www.bo.katowice.eu. Na tej stronie znajdą się również wszystkie niezbędne formularze oraz informacje przydatne mieszkańcom na poszczególnych etapach budżetu obywatelskiego.

  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Katowice Oficjalny Kanał
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic