Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

„Zielone? Nie parkuję!” – rusza rewitalizacja rozjeżdżonych zieleńców

2021-07-02

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach rozpoczął rewitalizację zieleńców w ramach akcji „Zielone? Nie parkuję!". To trzeci, po edukacji i dyscyplinowaniu kierowców, element akcji „Wyzwanie: parkowanie!". W pierwszej kolejności odnowione zostaną tereny wzdłuż ulicy Misjonarzy Oblatów.

Łącznie do rewitalizacji wskazano 5 obszarów – ul. Wajdy, ul. Strzelecką, ul. Tysiąclecia, a także obszary pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne oraz skrzyżowanie ulic Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Stęślickiego i Iłłakowiczówny.

W pierwszej kolejności prace zostaną wykonane w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów – obecnie trwają prace porządkowe w tym rejonie. Następnie rozpoczną się prace odtworzeniowe – zostanie tam wysiana nowa trawa, a na obecnie istniejących przedeptach zostaną zasadzone krzewy. Dodatkowo w celu zabezpieczenie terenu przed dalszym niszczeniem, wszystkie pasy zieleni zostaną ogrodzone od drogi słupkami – dzięki temu zostanie tam ograniczone nielegalne parkowanie. Następna strzelecka, Tysiąclecia.

W przypadku pozostałych terenów prace będą obejmować odtworzenie trawników i ewentualny montaż dodatkowych ograniczeń w celu zabezpieczenie zieleńców przed ponownym rozjechaniem. Po zakończeniu prac w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów, Zakład Zieleni Miejskiej zajmie się terenami przy ul. Strzeleckiej, a później ul. Tysiąclecia. Wszystkie zgłoszone zieleńce zostaną zrewitalizowane do jesieni.

Zieleńce przy ul. Tysiąclecia i ul. Wajdy znajdują się na terenie, który tylko częściowo należy do miasta – tutaj prace będą odbywać się po przeprowadzeniu dodatkowych analiz w celu ustalenia zakresu możliwych prac.

Klip miejskiej akcji „Wyzwanie: parkowanie!”:

Optyk Katowice

- Akcja „Wyzwanie: parkowanie!" została podzielona na trzy obszary działań. Najpierw edukowaliśmy źle nieprawidłowo parkujących kierowców, później rozpoczęły się działania dyscyplinujące, a dziś rozpoczynamy obiecaną przeze mnie rewitalizację rozjeżdżonych zieleńców, które zgłosili katowiczanie. Wierzę, że dzięki naszej akcji i wsparciu katowiczan, damy radę uporać się z tematem nieprawidłowego parkowania, a jednym z efektów będą zieleńce zrewitalizowane w taki sposób, aby uniemożliwić parkowanie na nich. Mam nadzieję, że liczba dotychczas przeprowadzonych interwencji Straży Miejskiej skutecznie odstraszy niepokornych kierowców i nie będą już niszczyli zieleni, ani innej przestrzeni w naszym mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Konsultacje dotyczące parkowania

Przypominamy, że do 4 lipca można wypełnić ankietę dotyczącą zmian w strefie płatnego parkowania w ścisłym centrum Katowic. W ankiecie, oprócz pytań zamkniętych, znajduje się mapa proponowanego Obszaru Płatnego Parkowania, która obejmuje poszerzoną, już istniejącą Strefę Płatnego Parkowania (oznaczoną kolorem zielonym), jak i planowaną Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania w ścisłym centrum miasta (zaznaczoną kolorem czerwonym). Co ważne, wszystkie pytania dotyczą jedynie obszarów płatnego parkowania (w skrócie - OPP), które zostaną wyznaczone w centralnej części miasta.

Wszystkie niezbędnie informacje znajdują się na stronie internetowej katowice.eu/konsultacje.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Katowice Oficjalny Kanał
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic