Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Katowice przygotowały raport o stanie miasta

2021-06-01

9 km nowych dróg rowerowych, najlepsza w historii jakość powietrza, uruchomienie dwóch centrów przesiadkowych, Międzynarodowego Dworca Autobusowego i otwarcie dwóch basenów – prezydent Katowic przedstawił radnym „Raport o stanie miasta Katowice 2020".

Katowice opracowały dokument podsumowujący działania podejmowane przez miasto w zeszłym roku. W szczególności dotyczy on realizacji polityk, programów i strategii, a także przyjętych uchwał rady miasta oraz budżetu obywatelskiego. „Raport o stanie miasta Katowice 2020" został już przekazany katowickim radnym i będzie przedmiotem dyskusji na czerwcowej sesji Rady Miasta Katowice, a także na odbywających się w najbliższych dniach komisjach Rady Miasta.

Katowice dla mieszkańców

Najważniejsze dla Katowic były wszystkie działania, które bezpośrednio przyczyniały się do poprawy jakości życia mieszkańców Katowic. Realizacja projektów polegających m.in.: na rozbudowie sieci żłóbków i przedszkoli, tworzeniu warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe, tworzeniu przestrzeni publicznych w formie centrów społecznościowych wraz ze skwerami, parkami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, potwierdzają, jak istotne miejsce w hierarchii priorytetów miasta, zajmują kwestie społeczne. Otwarte zostały dwa baseny miejskie (koszt blisko 80 mln zł), uruchomione zostały dwa centra przesiadkowe oraz Międzynarodowy Dworzec Autobusowy (ponad 250 mln zł), wprowadzony został Zielony Budżet z pulą 3 mln zł na działania, powstało blisko 9 km nowy dróg rowerowych (ponad 6 mln zł) – co w sumie na koniec 2020 dało już 180 km.

W raporcie uwzględniono także działania w obszarze rozwijania oferty dla seniorów. Wśród najważniejszych realizacji można wymienić m.in. program aktywny senior, w ramach którego w 2020 roku wydano ponad 850 nowych kart, których łącznie jest już ponad 13 tysięcy. Kontynuowano projekt „Złota rączka" – z pewnymi ograniczeniami związanymi z pandemią.

Prezentacja wideo „Dobry klimat dla Katowic”

Katowice – centrum biznesowym

Katowice są jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce, co potwierdza m.in. raport ABSL. W Katowicach mimo spowodowanego stanem pandemii pogorszenia koniunktury gospodarczej w roku 2020 odnotowano niewielki wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego z 1 % w 2019 roku do 1,7 % - jest to jeden z najniższych poziomów tego wskaźnika w Polsce (6,2 dla całego kraju i 4,6 dla województwa śląskiego). Katowice charakteryzują się także wyższym niż średnia krajowa przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 456,71 zł (kraj 5 973,75 zł). Katowice i cała Metropolia GZM odpowiadają za 7,8% ogółu zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, który wynosi prawie 350 tys. osób. Zestawienie roku 2019 i 2020 pokazuje, że w Katowicach i GZM sektor wygenerował 2800 nowych miejsc pracy.

Doskonała lokalizacja na przecięciu transeuropejskich korytarzy transportowych oraz w niedalekiej odległości od 3 lotnisk międzynarodowych w połączeniu z wysokiej jakości kapitałem ludzkim oraz dostępną, atrakcyjną powierzchnią biurową, czynią z Katowic atrakcyjny kierunek dla nowoczesnych usług biznesowych. Wzrost zatrudnienia w nowych centrach usług przyczynił się do przeformułowania krajobrazu gospodarczego Katowic. W 2020 roku 3191 podmiotów zarejestrowało swoją działalność w mieście. W Katowicach w szybkim tempie powstają kolejne nowoczesne centra biurowe o wysokim komforcie użytkowania, przyjazne dla środowiska, inteligentne przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię. Działanie te umożliwiają tworzenie miejsc pracy w atrakcyjnych sektorach gospodarki oraz zwiększenie środków płynących do budżetu miasta z podatków.

Katowice – eko-rewolucja transportowa

W 2020 roku przygotowywano i prowadzono liczne inwestycje zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu transportowego w mieście Katowice, w tym Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych czy rozbudowa DK 81. – Prowadziliśmy również działania zachęcające mieszkańców i turystów do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu. Zwiększona została liczba zarówno stacji, jak i rowerów miejskich działających w ramach systemu. We flocie PKM Katowice wzrosła liczba autobusów spełniających normy emisji spalania Euro 6 i EEV, pojawiło się 5 krótkich autobusów elektrycznych, a spółka zamówiła kolejne elektryki, które od maja bieżącego roku kursują obsługując miejskie linie. W sumie we flocie PKM będzie w tym roku łącznie 20 autobusów o napędzie elektrycznym – wyjaśnia Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Katowice Oficjalny Kanał
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic