Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

„Zaślubiny z bukami” w murckowskim lesie

2021-05-13

Wydarzenie „Zaślubiny z bukami” jest formą protestu przeciwko prowadzonym przez Nadleśnictwo Katowice pracom gospodarczym w kompleksie lasów murckowskich.

Z uwagi na wysoki stopień zurbanizowania naszej Metropolii oraz dużą gęstość zaludnienia murckowskie lasy zwane „zielonymi płucami” aglomeracji śląskiej jest niezwykle cenne dla mieszkańców. W związku z czym Stowarzyszenie na rzecz ochrony lasów i zwierząt „Duchy Lasu” oraz wspierające je organizacje, naukowcy i mieszkańcy rozpoczęli starania o ratunek dla lasu.

Aktywiści postulują o wyłączenie atrakcyjnych przyrodniczo terenów Lasów Murckowskich z działalności gospodarczej skutkującej wycinką drzew, utworzenie w tym miejscu użytku ekologicznego, a także powiększenie katowickiego rezerwatu "Las Murckowski".

Czym jest las


Leśnicy, ekolodzy, znawcy przyrody, spacerowicze różnie postrzegają las. Las dla leśnika jest miejscem pracy, w którym prowadzone są działania gospodarcze dla pozyskania cennego ekonomicznie surowca: drewna. Taki las wymaga ciągłej kontroli i ingerencji.

Las dla biologa lub przyrodnika jest układem zależności i powiązań roślin, drzew, zwierząt i grzybów oraz podłoża geologicznego, gleby, wody, klimatu. Działają w nim zjawiska naturalne, a jego rozwój jest nieprzewidywalny. Nie wymaga ingerencji człowieka, sam reguluje swój ekosystem.

Las dla spacerowicza jest miejscem odpoczynku, gdzie może podziwiać naturę i oddychać czystym powietrzem. Przebywanie w lesie zmniejsza stres, pozytywnie wpływa na koncentrację i kreatywność , poprawia pracę mózgu. Las uwrażliwia na rośliny i zwierzęta. Uczy, że człowiek jest częścią większej całości, w której wszystko ma sens, jest ze sobą powiązane, a jedno ogniwo nie może żyć bez drugiego.

Polityka leśna

Podstawą prawną realizacji polityki leśnej jest Ustawa o lasach. Jest w niej mowa o trwałości i wielofunkcyjności lasów.

Podstawowym zadaniem Lasów Państwowych jest, zgodnie z ustawą, prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem celów zachowania lasów i ich korzystnego wpływu na warunki życia człowieka i równowagę przyrodniczą oraz ochronę naturalnych lasów z zachowaniem różnorodności przyrodniczej, i ochronę wód i gleb, oraz produkcję drewna i surowców.

W przekonaniu aktywistów Lasy Państwowe głównie realizują ten ostatni punkt.

Zobacz jak wyglądają piękne Lasy Murckowskie z roweru:

Optyk Katowice

Zaproszenie od katowickich aktywistów

Zapraszamy 16 maja 2021 roku na wydarzenie organizowane w ramach akcji #WspólnyLas! Głównym punktem tego wydarzenia będą "Zaślubiny z Bukami".

Odkurzcie stare suknie ślubne! Włóżcie białe sukienki! (dla chętnych). Spotykamy się o 11.00 na parkingu Wesoła Fala, skąd białym (i nie tylko) korowodem udamy się do oznaczonych do wycinki buków (ok. 10 min.). Tam zrobimy wspaniałe zdjęcia z naszymi pięknymi starymi drzewami.

Dodatkowo na miejscu znajdzie się:

- kącik z przyrodnikiem, czyli możliwość rozmowy, zadania pytań przyrodnikowi z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem,

- kącik ornitologiczny, w którym będzie można porozmawiać z ornitologiem o ptakach m.in. tych z lasów murckowskich,

- zabawy leśne dla dzieciaków, czyli m.in. konkurs podstawowej wiedzy o lesie, układanie obrazków z materiałów leśnych, poszukiwanie leśnych skarbów.

W ramach inicjatywy #WspólnyLas chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa poprzez następujące postulaty:

1. Wprowadzenie realnej ochrony przyrody w lasach. Domagamy się zakazu prac gospodarczych (wycinek) w okresie lęgowym ptaków czyli od marca do 16 października. Zgłaszamy postulat ponownego objęcia gospodarki leśnej wymogami ścisłej ochrony gatunkowej.

2. Zapewnienie udziału społeczeństwa w decydowaniu o lasach. Jako obywatelki i obywatele chcemy mieć realny udział w podejmowaniu decyzji o lasach.

3. Reformę funkcjonującego modelu gospodarki leśnej. Domagamy się zmian prawnych, które dostosują dominujący obecnie w Polsce model surowcowej gospodarki leśnej do wymogów zmieniających się czasów.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, Duchy Lasu, Wspólny las, Fot. YouTube Peter
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic