Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

2021-03-01

Już po raz ósmy mieszkańcy Katowic będą mieli możliwość zdecydowania na co zostanie wydana część środków z budżetu miasta. Nabór wniosków do tegorocznej edycji ruszy 9 marca i potrwa do 22 kwietnia.

Prezydent Marcin Krupa zadecydował, by na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeznaczyć ponad 20,6 mln zł, z czego, po dużym zainteresowaniu z ubiegłego roku, prezydent wydzielił 3 mln zł na tzw. Zielony Budżet, do którego nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu (więcej na temat Zielonego Budżetu w kwietniowym wydaniu Naszych Katowic). Pozostałe środki, a więc ponad 17,6 mln zł zostaną przeznaczone na zadania z budżetu obywatelskiego.

Coraz większe zainteresowanie Budżetem Obywatelskim jest wynikiem zaufania mieszkańców. Ich głosy znajdują odzwierciedlenie w zrealizowanych inwestycjach. To także efekt ewolucyjnych zmian jakie zachodzą w Budżecie Obywatelskim od początku funkcjonowania tego narzędzia w naszym mieście.

– Większość zmian jest wynikiem rokrocznie prowadzonej ewaluacji. Nie wszystkie uwagi i propozycje mieszkańców są możliwe do wprowadzenia, czasami jest to efekt ich niezgodności z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, a czasami wzajemnego wykluczania się przesłanych uwag przez różne osoby. Natomiast zasady każdej kolejnej edycji podlegają zmianom, gdyż powinny odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta.

Od tego roku osoby weryfikujące zadania ze strony urzędu będą dokładniej przyglądać się określeniu przez wnioskodawców czy zadania są przypisane do właściwej kategorii (lokalne, ogólnomiejskie).

– W ramach ewaluacji wpłynęło sporo zgłoszeń zwracających uwagę na projekty Ochotniczych Straży Pożarnych, które rzeczywiście mogły budzić wątpliwości co do lokalnego charakteru tych zadań. Dlatego w tym roku będzie to element szczególnie brany pod uwagę podczas oceny formalno-prawnej wniosków – zaznacza Justyna Buchalik.

Poznaj zeszłoroczny budżet obywatelski:

- Mieszkańcy Katowic włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Przez siedem lat katowiczanie wybrali łącznie ponad 870 projektów, z których ponad 700 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw czy tężnia solankowa, a także niedawno oddany do użytku, po rewitalizacji, tor saneczkowy w parku Kościuszki. Z efektów tych projektów korzystają tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzystają – dodaje prezydent.

Ramowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku:

1. Zgłaszanie projektów – od 9 marca do 22 kwietnia 2021 r.
2. Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej – do 12 maja 2021 r.
3. Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej – do 16 sierpnia 2021 r.
4. Głosowanie – od 6 do 19 września 2021 r.
5. Publikacja wyników głosowania – do 29 września 2021 r.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, formularze zgłoszeniowe oraz generator wniosków można znaleźć na stronie internetowej www.bo.katowice.eu.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Katowice Oficjalny Kanał
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic