Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

W obronie wiekowych drzew w Lasach Murckowskich

2021-02-13

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt "Duchy Lasu" wystosowało protest wobec planów wycinki ponad stuletnich buków w Lasach Murckowskich w pobliżu, znanego z równie wiekowych buków, Rezerwatu Murckowskiego.

Protest w formie internetowej petycji skierowany został do Nadleśnictwa Katowice oraz do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, do prezydenta Katowic oraz Mysłowic, na przy granicy których leżą Lasy Murckowskie.

- Powód wycinki jest prozaiczny - pieniądze. Drewno drzew 150 letnich i starszych o tych rozmiarach, które mają zostać wycięte jest warte dużo więcej i często jest wystawiane do sprzedaży poprzez licytację na aukcjach - mówi Michał Adamczyk ze stowarzyszenia "Duchy Lasu", organizator protestu.

- Aukcje drewna cennego osiągają nierzadko ceny nawet kilku tysięcy złotych za metr sześcienny drewna. Do wycięcia zaplanowano 800m3 starych drzew. Łatwo policzyć jakie to są pieniądze. Dodatkowo teren zostanie przeorany pługiem, część otoczona siatką. Cały obszar straci swój wspaniały urok. Oczywiście leśnik powie, że sadzi nowy las i odnawia pokolenie, całkowicie zapominając o funkcjach starodrzewu dla przyrody i środowiska jak i funkcjach społecznych takich lasów - dodaje Michał Adamczyk.

Zapraszamy do podpisania petycji →


Oddajmy głos treści protestu:

"Żądamy wstrzymania zaplanowanych przez Nadleśnictwo Katowice na 2021 rok wycinek 150-180 letnich buków w Lasach Murckowskich!

Planowane wycinki, w oddziałach 328 i 329, mają objąć obszar ok. 10ha, w tym co najmniej kilkadziesiąt olbrzymich starych buków, z których kilka ma wymiary pomnikowe. Równocześnie zostanie zniszczone potencjalne miejsce gniazdowania puszczyka uralskiego. Gatunek stwierdzony jako lęgowy w Nadleśnictwie Katowice (lasach Murckowskich) – po ponad 100 latach – ponownie w roku 2019 i nadal jest lęgowy w tym terenie. To działanie szkodliwe dla przyrody i naszej społeczności. Żądamy ochrony naszego lokalnego dziedzictwa przyrodniczego!

Poznaj niezwykłość Lasu Murckowskiego:

Optyk Katowice

Na granicy miasta Katowice i Mysłowice znajduje się unikatowy i niepowtarzalny drzewostan wchodzący w skład Lasów Murckowskich. Rosnące tam stare buki tworzą miejsce o szczególnych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Ponadto, drzewostan położony jest wzdłuż szlaków turystycznych i ścieżek spacerowych wykorzystywanych przez mieszkańców Mysłowic i Katowic, dostarczając im wrażeń estetycznych i krajobrazowych, charakterystycznych dla starych lasów. W Lasach Murckowskich jest to jedyne miejsce poza „Rezerwatem Murckowskim” gdzie pozostały jeszcze drzewa mające ponad 150 lat. Imponujące buki, znajdujące się w oddziałach 328 i 329, tworzą niepowtarzalne miejsce, które wyglądem i charakterem przypomina znajdująca się na kiedyś na tych terenach Puszczę Pszczyńską. W obu oddziałach przeprowadziliśmy pomiary drzew i zidentyfikowaliśmy 30 drzew biocenotycznych o wymiarach pomnikowych (powyżej 300cm obwodu dla buka).

W 2019 roku, prawie po 100 latach nieobecności, w Lasach Murckowskich zaobserwowano gniazdującego puszczyka uralskiego. Jest to gatunek, od dawna nie występujący na Śląsku oraz objęty ścisłą ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 r., poz. 2183) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urzędowy UE L 20 z dnia 26 stycznia 2010 r.). Jako miejsca jego gniazdowania, wskazywane są właśnie stare buki. Wycinka ponad kilkudziesięciu drzew, idealnie nadających się do gniazdowania, może znacząco wpłynąć na dalszą obecność tego gatunku w Lasach Murckowskich!

W związku z bardzo mały udziałem lasów referencyjnych, lasów HCVF oraz rezerwatów przyrody w stosunku do całości lasów wchodzących w skład lasów Nadleśnictwa Katowice, niezbędne jest obejmowanie ochroną oraz wyłączaniem z wycinek tak cennych przyrodniczo, krajobrazowo i społecznie obszarów leśnych. Będziemy wnioskować o objęcie tych drzewostanów jedną z form ochrony przyrody, przewidzianą w ustawie o ochronie przyrody."  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, Fot. SnROLiZ "Duchy Lasu", YouTube MDKPołudnie Katowice
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic