Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Przebudowa Alei Roździeńskiego przy wylocie z tunelu

2021-01-29

Kiedyś korki samochodowe potrafiły się ciągnąć od Chorzowa do Katowic. Od czasu wybudowania w 2006 roku tunelu cała aglomeracja odetchnęła. Teraz przy wschodnim wylocie tunelu miasto przystępuje do przebudowy zaczynającego się już przeciążać układu drogowego.

Upłynnienie ruchu i ograniczenie korków w godzinach szczytu, odciążenie drogi lokalnej na Osiedlu „Gwiazdy" oraz redukcja hałasu i emisji spalin. Inwestycja ma polegać na przebudowie Alei Roździeńskiego przy wylocie z tunelu katowickiego, na odcinku od węzła z ul. Dobrowolskiego i Dudy Gracza do węzła z ul. Murckowską i Bagienną.

Plany obejmują następujące działania:

1. przebudowę jezdni wylotowej z tunelu oraz budowę estakady, dedykowanej pojazdom wyjeżdżającym z niego w kierunku Tychów;
2. przebudowę fragmentu Al. Roździeńskiego w kierunku wschodnim, przy skręcie w ul. Bogucicką i w kierunku Tychów, z zabezpieczeniem akustycznym inwestycji;
3. podniesienie istniejących ekranów akustycznych po północnej stronie Osiedla „Gwiazdy";
4. rozbudowę przejścia podziemnego pod DTŚ;
5. poprawę jakości chodników i ścieżek rowerowych w ramach przebudowy Al. Roździeńskiego;
6. budowę nowych miejsc postojowych i zazielenienie terenów dla mieszkańców Osiedla „Gwiazdy";
7. oświetlenie drogowe;
8. odwodnienie przebudowywanej i nowej infrastruktury.

- Aleja Roździeńskiego pełni bardzo ważną rolę zarówno w ruchu lokalnym, jak i metropolitalnym. Jako część Drogowej Trasy Średnicowej jest dla mieszkańców Katowic jednym z kluczowych połączeń drogowych. Wysokie natężenie ruchu na tej drodze prowadzi często do tworzenia się korków, co bezpośrednio przekłada się na problemy mieszkańców, którzy chcą dojechać do Osiedla „Gwiazdy" bądź z niego wyjechać. Przebudowa Alei Roździeńskiego w tym rejonie przyniesie mieszkańcom Katowic realne korzyści. Wpłynie nie tylko na znaczące zwiększenie płynności ruchu i oszczędności w czasie oraz paliwie, ale też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, redukcję emisji spalin i hałasu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przebudowa alei Roździeńskiego - animacja:

Oddziaływanie planowanej inwestycji

Na podstawie najczęściej zgłaszanych uwag mieszkańców, zostały wyłonione trzy obszary, na które planowana inwestycja może mieć wpływ, są to: osiedlowa zieleń, miejsca parkingowe oraz hałas. Rzeczywisty zakres oddziaływania wykaże dopiero koncepcja i dokumentacja projektowa, ale już dziś można zaplanować działania w tych obszarach.

Zieleń

W ramach prac projektowych nastąpi ograniczenie do niezbędnego minimum zmian w zadrzewieniu – wykonanie nasadzeń zastępczych .

Hałas

W ramach inwestycji nastąpi wyciszenie nowo powstałej infrastruktury drogowej ekranami akustycznymi, podniesienie istniejących ekranów akustycznych po północnej stronie Osiedla „Gwiazdy". Na czas realizacji inwestycji wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia uciążliwości dla otoczenia.

Parkingi

W ramach prac projektowych nastąpi ograniczenie do niezbędnego minimum likwidacji miejsc parkingowych oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Osiedla „Gwiazdy" w liczbie przewyższającej miejsca zlikwidowane.

Harmonogram i koszty

W najbliższych latach (2021–2023) planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji i niezbędnych dokumentacji środowiskowych. Roboty budowlane, w zależności od zabezpieczonych środków finansowych na ten cel, planowane są na lata 2024–2026. Obecnie miasto zabezpieczyło 2,7 mln zł, które do 2023 roku można przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej. Szacujemy, że koszt inwestycji wyniesie ok 95 mln zł, aby ją zrealizować będziemy aplikować o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Aby zobrazować jak wizualnie zmieni się ten fragment Alei, przygotowana została animacja drogowa, z którą można się zapoznać na stronie internetowej Katowice.eu w zakładce dla mieszkańca/planowane inwestycje.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Katowice Oficjalny Kanał
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic