Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Odpady w Katowicach - harmonogram na 2020 rok

2020-03-13

W 2019 roku mieszkaniec Katowic wyprodukował średnio około 375* kilogramów odpadów. Nieznacznie wzrosła ilość odpadów selektywnie zbieranych.

Z pierwszych podsumowań 2019 roku, poczynionych przez MPGK wynika, że przeciętny katowiczanin nadal produkuje więcej śmieci niż wynosi średnia krajowa – o około 50 kg rocznie. Choć rośnie liczba odpadów segregowanych, to jakość tej segregacji nadal pozostawia wiele do życzenia – podkreślają specjaliści. Najszybciej w mieście zapełniają się pojemniki na metale i tworzywa sztuczne.

„W 2019 roku mieszkaniec Katowic wyprodukował średnio około 375* kilogramów odpadów. Nieznacznie wzrosła ilość odpadów selektywnie zbieranych. Liczba udostępnionych mieszkańcom pojemników do selektywnej zbiórki wynosi już niemal 5900 sztuk, z czego aż 162 to nowoczesne pojemniki półpodziemne. W 2019 roku wydano mieszkańcom również ponad 1,5 mln sztuk worków na odpady selektywnie zebrane ( szkło, makulatura, tworzywa i bio)" – wynika z podsumowania roku przygotowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach.

Nowy harmonogram wywozu odpadów już w grudniu trafił do mieszkańców miasta. Wraz z początkiem roku 2020 jest on także dostępny poprzez wyszukiwarkę na stronie www.mpgk.com.pl/dla-mieszkancow. W prosty sposób można tam sprawdzić kiedy pod danym adresem wywożone będą odpady, z podziałem na poszczególne frakcje. To niezwykle istotne wziąwszy pod uwagę rosnące wymogi Unii Europejskiej regulujące wymagany poziom recyklingu.

Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach:

– W 2019 roku zaobserwowaliśmy wzrost ilości selektywnie zbieranych odpadów odbieranych od mieszkańców Katowic. W stosunku do roku ubiegłego o ok. 10% . Jednak w dalszym ciągu nie są to wielkości satysfakcjonujące, a odpady trafiające do nas są niestety znacznie zanieczyszczone. Stosunkowo dużo potencjalnych surowców w dalszym ciągu znajduje się w pojemnikach na odpady zmieszane, zwłaszcza przy zabudowie wielorodzinnej. Niestety mieszkańcy w dalszym ciągu nie mają także świadomości, że niezgniecione odpady kartonowe i plastikowe zajmują dużo miejsca, co powoduje szybkie przepełnianie pojemników i generuje olbrzymie koszty logistyczne. Mówiąc obrazowo – śmieciarki bardzo często wożą więcej powietrza niż odpadów – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Warto pamiętać, że system przetwarzania odpadów w Katowicach jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Katowice przodują w aglomeracji m.in. pod względem częstotliwości odbioru odpadów: ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych i budowlanych. W latach 2013-2019 częstotliwość odbioru niektórych grup odpadów wzrosła nawet o 108%. Jako jeden z nielicznych MPGK stosuje innowacyjne rozwiązania, m.in. pojemniki półpodziemne. W tej chwili na terenie miasta funkcjonuje ich już 225 z czego 162 służą do selektywnej zbiórki a do pozostałych – trafiają odpady zmieszane. Łącznie MPGK udostępnia mieszkańcom już niemal 5900 pojemników do selektywnej zbiórki. Najwięcej – zgodnie z zapotrzebowaniem – tych na metale i tworzywa sztuczne.

W 2020 roku, w ramach unowocześniania taboru MPGK planuje także zakup kilku śmieciarek napędzanych gazem ziemnym. Spółka zamierza także wprowadzić kolejne udogodnienia związane z obsługą klienta – m.in. wydłużyć w wybrany dzień godziny pracy Biura Obsługi Klienta a także wdrożyć elektroniczny system kontaktu z BOK.

* Średnia roczna ilość odpadów odebranych od mieszkańca z wyłączeniem gruzu oraz odpadów komunalnych z działalności gospodarczej  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, KMP Katowice, Fot. YouTube MPGK Katowice
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic