Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Kiedy katowiczanie wyrzucają choinki i gdzie mogą to robić?

2019-01-23

Luty to zgodnie z zasadami czas odbioru choinek przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Tymczasem mieszkańcy nierzadko wyrzucają je w niewłaściwym terminie, niewłaściwym miejscu, a nawet… razem z ozdobami.

Zgodnie z uchwałą dotyczącą odbierania odpadów komunalnych, choinki naturalne są w Katowicach odbierane z nieruchomości jednorodzinnych w lutym, przy pierwszym terminie odbioru odpadów ulegających biodegradacji. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych ma to miejsce w lutym przy pierwszym terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, a właściciel nieruchomości (np. spółdzielnia mieszkaniowa) powinien także wyznaczyć miejsce ich wyrzucenia i przekazać tę informację MPGK.

W praktyce, pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przyznają, że wywożą choinki niemal cały styczeń i luty, w terminach zgodnych z ogólnym harmonogramem tzn. w dniach odbioru gabarytów w przypadku zabudowy wielorodzinnej lub odpadów z kategorii bio – w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W kolejnych miesiącach, nawet do maja, zdążają się pojedyncze przypadki zgłoszeń o potrzebie odbioru choinek naturalnych. One także są realizowane. Co ciekawe zdarzają się nawet przypadki wyrzucania drzewek razem z ozdobami.

Zobacz jak prezentują się Katowice przystrojone świątecznie:

– Nie jest dla nas problemem częstszy niż pierwotnie zakładany odbiór choinek. Prosimy jednak mieszkańców, żeby brali pod uwagę ogólny harmonogram wywozu. Niestety często wystawiają oni choinki, tak jak i inne wielkie gabaryty, znacznie przed terminami lub zaraz po odbiorze. Ważne też, aby drzewko było odpowiednio przygotowane do dalszego recyklingu – przede wszystkim pozbawione ozdób, elementów szklanych, metalowych czy plastikowych. Warto także zaznaczyć, że zawsze istnieje również możliwość samodzielnego, nieodpłatnego przekazania choinek do jednego z czterech Gminnych Punktów Zbierania Odpadów, czynnych w dni robocze, od poniedziałku do soboty – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Zebrane choinki trafiają do należącego do MPGK Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Drzewka naturalne zostają rozdrobnione i po przejściu odpowiednich procesów technologicznych, stają się składnikiem środka poprawiającego właściwości gleby. Ten zaś trafia zwykle jako nawóz pod trawniki i rośliny ozdobne, na użytkach zielonych oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych. Drzewka sztuczne są z kolei traktowane jak złom i przechodzą typową dla niego drogę recyklingu.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Katowice Oficjalny Kanał
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic