Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Kompletnie rozkopana Dworcowa - kolejny etap rewitalizacji

2019-12-12

Od dzisiaj, 12 grudnia, wykonawca modernizacji ul. Dworcowej rozszerzy zakres prac o odcinek od ul. Dyrekcyjnej praktycznie do samej ul. św. Jana, pozostawiając jedynie dojazd do hotelu Monopol. Odtąd przez długi czas cała ulica Dworcowa będzie rozkopana i niedostępna.

- Przebudowa ul. Dworcowej to kolejny element metamorfozy śródmieścia, która polega na odzyskaniu przestrzeni dla pieszych. Kierowcy muszą przyzwyczaić się do zmian w centrum miasta w zakresie polityki parkingowej, a także na ul. Dworcowej, która staje się deptakiem miejskim. W czwartek 12 grudnia wykonawca inwestycji rozpoczyna prace na kolejnym jej odcinku, a tym samym kierowcy będą musieli przyzwyczaić się, że w tym rejonie nie zaparkują – mówi
Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta i przypomina, że zmiany czekają nas także wzdłuż ul. Tylnej Mariackiej, gdzie w przyszłym roku powstanie wielopoziomowy parking.

Jednocześnie od przyszłego roku będzie wdrażana w Katowicach nową politykę parkingową, która będzie oznaczać znaczący wzrost cen w Strefie Płatnego Parkowania dla osób spoza Katowic – przy jednoczesnym zagwarantowaniu znaczących upustów dla katowiczan, którzy będą posiadać kartę mieszkańca. Wykonawcą parkingu przy ul. Tylnej Mariackiej jest firma Grand Andrzej Grygiel z Korzennej. W ramach umowy wykonawca odpowiada za dokumentację projektową, wykonanie maszyn do automatycznego parkowania samochodów. Koszt inwestycji to 19,7 mln zł. Zakończenie prac – montaż i uruchomienie parkingu planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku.

Wykonawca przebudowy ul. Dworcowej w czwartek 12 grudnia poszerza teren budowy o odcinek od ul. Dyrekcyjnej praktycznie do ul. św. Jana, przy zachowaniu dojazdu do hotelu. Dlatego też od tego momentu dojazd do posesji na ul. Dyrekcyjnej będzie odbywał się tylko i wyłącznie od ul. Warszawskiej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie zmieniają się przepisy w zakresie wjazdu na wyłączone z ruchu ulice: Mariacka, Mielęckiego, Staromiejska, Stanisława, Dyrekcyjna – co jest mocno egzekwowane przez straż miejską.

Straż Miejska prosi mieszkańców o zdjęcia

- W tym rejonie bez względu na prowadzone prace przy ul. Dworcowej pozostają wyłączone z ruchu kołowego ulice Mariacka, Mielęckiego, Staromiejska, Dyrekcyjna i Stanisława. Wjazd jest możliwy tylko z odpowiednim zezwoleniem lub na określonych zasadach w przypadku dostaw. Od 14 listopada 2019r, kiedy rozpoczęła się przebudowa ul. Dworcowej potwierdziliśmy 112 wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji polegającym w większości na nie stosowaniu się kierujących do obowiązującego oznakowania oraz zatrzymania i postoju w sposób powodujący utrudnienia w ruchu – mówi Piotr Piętak, zastępca komendanta straży miejskiej.

Posłuchaj o przebudowie ul. Dworcowej:

- W każdym przypadku wszczęte zostały czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia zmierzające do ustalenia i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych naruszeń, przy czym około 20 osób zostało ukaranych w miejscu, w którym dopuścili się wykroczenia – mówi dodaje zastępca komendanta i przypomina, że nawet jeżeli kierowca nie został złapany na gorącym uczynku, podstawą do podjęcia czynności jest także nagranie z monitoringu miejskiego lub zdjęcia nadesłanego przez mieszkańca. Warto zaznaczyć, że takie zdjęcie można przesyłać do straży miejskiej – przy czym powinno ono zawierać informacje o dacie i godzinie zrobienia fotografii i najlepiej także dane kontaktowe autora, gdyby wymagane były dodatkowe informacje.

Dlaczego rozkopano tak ważną ulicę

Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji jest Silesia Invest z Gliwic. Wartość przebudowy to 15,58 ml zł. Prace zakończą się w III kwartale przyszłego roku. To kolejna ulica w centrum Katowic, która zamykana jest dla ruchu kołowego.

- To następny element metamorfozy Katowic. Nowy deptak miejski, podobnie jak to było w przypadku ul. Mariackiej, ma przywrócić kolejną część miasta dla pieszych i wpisywać się w naszą politykę odciążania centrum z ruchu samochodowego. Na przebudowanym deptaku pojawi się zieleń i mała architektura. Zgodnie z głosami mieszkańców ulica Dworcowa docelowo zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów, nasadzimy na niej aż 54 drzewa, zostanie zmieniona nawierzchnia oraz zamontowane zostaną nowe ławki i oświetlenie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

We wcześniejszych latach wyłączono z ruchu ul. Mariacką, która jest dziś popularnym deptakiem i lokalizacją wielu restauracji, pubów i klubów, a także ul. Bankową, która przebiega między budynkami Uniwersytetu Śląskiego i oddanie jej we władanie studentom – o co od kilku lat nalegał m.in. samorząd studencki.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Śląska.tv
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic