Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Konsultacje z mieszkańcami planów dla południa Katowic

2019-07-25

Katowice organizują Otwarte Konsultacje dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta - Podlesia i Kostuchny.

Prezydent Katowic zaprasza wszystkie osoby zainteresowane rozwiązaniami przyjętymi w sporządzonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic Katowic na Otwarte Konsultacje, które odbędą się 1 sierpnia 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy Malczewskiego 1 na Podlesiu.

Konsultacje będą dotyczyły planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK "Murcki-Staszic" - część obejmująca obszary dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna.

Czym są konsultacje społeczne:

Plan godzinowy spotkania:

W godzinach od 9:00 do 15:00 odbędą się konsultacje indywidualne poświęcone osobom, które chcą dowiedzieć się jakie rozwiązania w projekcie planu miejscowego zostały przyjęte dla poszczególnych terenów i nieruchomości.

W późniejszym czasie - w godzinach od 15:00 do 17:00 odbędzie się prezentacja założeń planistycznych projektu planu.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Wszechnica FWW
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic