Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

38 nowych kamer monitoringu miejskiego

2019-07-11

W Katowicach działa najnowocześniejszy inteligentny system monitoringu w Polsce - sam wykrywa i alarmuje dyspozytorów w zakresie określonych zdarzeń, takich jak np. kolizja pojazdów, zbiegowisko czy leżący człowiek. Podobne systemy funkcjonują m.in. w Chicago, Rio de Janeiro i Madrycie. Znamy lokalizację nowych kamer.

Aż 38 nowych kamer monitoringu miejskiego działa w ośmiu dzielnicach Katowic. 6 z nich to wnioski realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, na które głosowali mieszkańcy. Kamery zostały włączone w Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA). Warto przypomnieć, że system KISMiA został uruchomiony w sierpniu 2016 roku. Koszt inwestycji wyniósł na starcie blisko 14 mln zł. Obecnie w KISMiA działają 274 kamery.

Straż Miejska na podstawie monitoringu wizyjnego od początku roku, zainicjowała 1985 zdarzeń, z tego:

486 – liczba sprawców ukaranych mandatem,
124 – liczba zastosowanych środków oddziaływania wychowawczego,
62 – liczba wniosków o ukaranie do Sądu,
15 – liczba osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień,
216 – liczba obserwacji prowadzonych w ramach realizowanych zabezpieczeń.

Kamery, poza Śródmieściem i dzielnicami, są także umiejscowione na głównych arteriach drogowych Katowic – gdzie skanują tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów. Monitoring jest więc bardzo pomocny również w pracy Policji.

- Zapis z monitoringu wykorzystywany jest np. w sytuacji kiedy obywatel został pokrzywdzony przestępstwem i zgłasza ten fakt w jednostce Policji. Wówczas, policjanci po zabezpieczeniu nagrania z kamer monitoringu, mają możliwość zapoznania się z nagraniem, na którym np. zarejestrowano przebieg zdarzenia jego okoliczności, a bardzo często także wizerunek osób biorących w nim udział – mówi podinsp. Arkadiusz Konowalski.

- Monitoring daje też inną możliwość jaką jest przekaz „na żywo". To właśnie dzięki takiej opcji pod koniec maja bieżącego roku, policjanci pełniący służbę dyżurną zaobserwowali na jednej z kamer monitoringu miejskiego, grupę osób, która brała udział w bójce. Dzięki temu narzędziu służba dyżurna mogła bardzo szybko na miejsce skierować patrole interwencyjne, a także na bieżąco przekazywać policjantom w terenie informacje o aktualnym miejscu, w którym znajdują się osoby zaangażowane w to zdarzenie. Szybka reakcja dyżurnych oraz wykorzystanie monitoringu, pozwoliła funkcjonariuszom interweniujący na miejscu zatrzymać 3 mężczyzn podejrzanych o udział bójce – dodaje.

Bijatyka na św. Jana - przykład skuteczności monitoringu:

Koszt rozbudowy systemu o 38 nowych, w większości obrotowych kamer wynosi około 2,6 mln zł i obejmuje następujące lokalizacje:


Bogucice:

- skrzyżowanie ul. Olimpijskiej i Góreckiego
- ul. Heralda Parking przy kładce nad Al. Roździeńskiego
- skrzyżowanie ul. Markiefki i ul. Kowalskiej
- skrzyżowanie ul.Markiefki i ul. Nowej
- skrzyżowanie ul. Markiefki i ul. Normy
- skrzyżowanie ul. Markiefki i ul.Katowickiej
- skrzyżowanie ul. Markiefki i ul. Ryszarda


Burowiec:

- rejon skrzyżowania ul. Hallera i ul. Wandy
- Skwer Krzysztofiaka
- Skwer Krzysztofiaka - Plac Zabaw
- Skwer Krzysztofiaka - Plac Zabaw
- skrzyżowanie ul. Deszczowej i ul. Hallera
- Skwer Janiny Klatt


Giszowiec:

- Batalionów Chłopskich
- Plac Pod Lipami


Janów:

- ul. Zamkowa 45
- skrzyżowanie ul. Oswobodzenia i ul. Lwowskiej
- skrzyżowanie ul. Grodowej i ul. Leśnego Potoku


Osiedle Paderewskiego - Muchowiec:

- ul. Sowińskiego - kładka przy A4
- skzyżowanie ul. Szeptyckiego i ul. Paderewskiego
- skrzyżowanie ul. Graniczna i ul. Sikorskiego (okolice CH Belg)


Osiedle Tysiąclecia:

- ul. Chorzowska (Żyrafa)
- ul. Chorzowska (rejon Al. Pobożnego)
- skrzyżowanie ul. Złotej i ul. Chorzowskiej


Śródmieście:

- ul. Powstańców przy Katedrze
- ul. Powstańców przy Katedrze
- skrzyżowanie ul. Wita Stwosza i ul. Jordana
- w rejonie skrzyżowania ul. Plebiscytowej i ul. Jordana
- skrzyżowanie ul. Kopernika i ul. Drzymały
- skrzyżowanie ul. Żwirki i Wigury i ul. Dzymały
- skrzyżowanie ul. Stalmacha i ul. Drzymały
- skrzyżowanie ul. Kozielskiej i ul. Wilimowskiego
- skrzyżowanie ul. Raciborskiej i ul. Wilimowskiego
- skrzyżowanie ul. Mikołowkskiej i ul. Kozielskiej


Szopienice:

- Plac Powstańców Śląskich
- skrzyżowanie ul. Brynicy i ul. Ob. Westerplatte
- ul 11 Listopada 6
- Skrzyżowanie ul. Ob. Westarplatte i ul. Olchawy  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Straż Miejska w Katowicach
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic