Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Obietnice Krupy: Teatrogranty oraz pomoc dla seniorów i NGO

2019-05-11

Podczas zeszłorocznej jesiennej kampanii wyborczej prezydent Marcin Krupa podpisał „Nową Umowę z Mieszkańcami" – czyli swój program wyborczy, który obiecał sukcesywnie wdrażać po wygranych wyborach. Podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent zaprezentował wdrożenie kolejnych trzech obietnic.

– Zostałem tak wychowany, by dotrzymywać słowa. Od wyborów minęło już pół roku, a obiecałem katowiczanom, że podobnie jak w zeszłej kadencji, będę się cyklicznie rozliczał z tego, jak wywiązuję się ze złożonych obietnic. Mieszkańcy po to powierzyli mi funkcję prezydenta, bym realizował to co zapowiedziałem – przekonuje Marcin Krupa.

Pieniądze w ramach programu Teatrogranty przeznaczone będą na realizację nowych projektów – np. spektakli, cykli warsztatów, projektów edukacyjnych czy słuchowisk. Można je przeznaczyć na opłacenie honorariów, zakup niezbędnych usług czy materiałów, ale także potrzebnego wyposażenia scenicznego – nagłośnienia, oświetlenia czy urządzeń projekcyjnych.

- Teatrogranty będą przyznawane w formie konkursowej. Do końca maja teatry mogą składać wnioski, w których przedstawią swoje projekty. Oceni je specjalna komisja, przyznając środki w formie nagród. Najwyższa z nich może sięgnąć 30 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi 10 czerwca. Specjalnie punktowane będą projekty odwołujące się do postaci i twórczości Konrada Swinarskiego – wybitnego reżysera teatralnego i patrona Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach, którego 90. rocznica urodzin przypada w tym roku – mówi Piotr Zaczkowski, dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogrodów i dodaje, że i dodaje, że podmioty chętne do aplikowanie o środki w ramach teatrograntów powinny skontaktować się z Dariuszem Wiktorowiczem pod adresem mailowym dariusz.wiktorowicz@miasto-ogrodow.eu

WKŁAD WŁASNY DLA NGO

- Organizacje pozarządowe odgrywają bardzo ważną rolę w życiu miasta ponieważ tworzą atrakcyjną ofertę dla mieszkańców w obszarach kultury, rekreacji, nauki, edukacji i wielu innych. Dlatego podejmujemy wiele inicjatyw, by stymulować działanie NGO, stwarzać im optymalne warunki do dalszego rozwoju. W zeszłej kadencji zrealizowałem obietnicę utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych, z którego skorzystali przedstawiciele ponad 136 organizacji pozarządowych. W tej kadencji będziemy tworzyć kolejne takie centrum – bo zainteresowanie okazało się ogromne, że pojawiły się nowe potrzeby. Natomiast od przyszłego tygodnia uruchamiamy konkurs dla organizacji NGO na tzw. wkład własny. Podczas wielu rozmów z przedstawicielami sektora NGO okazywało się, że w przypadku wielu interesujących projektów, których beneficjentami są mieszkańcy Katowic lub ogólnie nasze miasto – organizacje NGO mają problemy ze zdobyciem środków na tzw. wkład własny. Konsekwencją tego jest fakt, że niektóre atrakcyjne dla miasta projekty nie były lub nie będą realizowane. Zapewniając organizacjom realizującym atrakcyjne projekty wkład własny – zwiększymy ofertę dla mieszkańców Katowic - mówi prezydent Marcin Krupa.

O środki w ramach konkursu na „wkład własny" mogą aplikować organizacje pozarządowe, które otrzymały już granty na realizację swojego projektu spoza budżetu Miasta Katowice bądź dopiero ubiegają się o jego dofinansowanie – w tym przypadku warunkiem ubiegania się o wkład własny jest przedłożenie projektu złożonego u innego grantodawcy.

- W tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych przeznaczymy 250 tys. zł, a w kolejnych latach będzie to 500 tys. zł. Pierwszy termin składania ofert upływa 15 czerwca br. By zapewnić organizacjom dostępność do środków zabezpieczonych na „wkład własny", przewiduje się nabór ciągły ofert do 15-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż do 15 września br. lub do wyczerpania środków – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. NGO i dodaje, że organizacje chętne do aplikowanie o środki na „wkład własny" powinny skontaktować się z Agnieszką Lis, z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, pok. 808, tel. (32) 25-93-118, agnieszka.lis@katowice.eu.

Zwiastun ostatniego festiwalu teatralnego Open the Door:

Optyk Katowice

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. SENIORÓW

W Katowicach aktualnie jest realizowanych wiele zadań dedykowanych seniorów. Wśród najważniejszych można wymienić m.in. realizacja programu aktywny senior, Katowicki Dzień Seniora, czy popularne biesiady w dzielnicach. Trwa także remont lokalu przy ul. Słowackiego 13, gdzie postanie Katowickie Centrum Seniora. - Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo starzeje się i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal odgrywali aktywną rolę w naszym społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest zaktywizowanie osób starszych, chęć korzystania z ich doświadczenia. Ilość realizowanych zadań sprawiła, że pojawiła się potrzeba powołania pełnomocnika prezydenta ds. seniorów – mówi prezydent Marcin Krupa. – W związku z powyższym zdecydowałem o powołaniu na tę funkcję dr Heleny Hrapkiewicz Zadaniem Pełnomocnika będzie koordynacja całości zadań miasta Katowice podejmowana na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym planowania, inicjowania i konsultowania działań skierowanych do seniorów miasta Katowice. Pani Helena Hrapkiewicz, w związku z bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie, m.in. 20-letnim prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim. Pani Helena Hrapkiewicz nie tylko gwarantuje realizację zadania na najwyższym poziomie merytorycznym, ale też cieszy się dużym autorytetem w środowiskach senioralnych – co ma bardzo duże znaczenie – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Helena Hrapkiewicz przez ponad 20 lat prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W tym czasie z jej inicjatywy powstały dwie zamiejscowe grupy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sosnowcu i w Jastrzębiu Zdroju, a liczba słuchaczy w tych jednostkach łącznie wynosiła około 2000 osób. Jako kierownik najstarszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w województwie Śląskim konsultowała powstanie Uniwersytetu na tym terenie m.in. w Rybniku, Rudzie Śląskiej, Jaworznie, Siemianowicach, Siewierzu. Prowadziła w tych uniwersytetach wykłady promujące ideę UTW. Była także organizatorem trzech ogólnopolskich konferencji na temat osób starszych, z których najbardziej prestiżową była konferencja poświęcona 35-leciu funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce. W latach 2006-2014 była radną Rady Miasta w Katowicach i pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej.

- W swojej pracy spotykałam się na co dzień ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, których nazywamy seniorami 65+. Takich osób jest coraz więcej w mieście. Jestem przekonana, że robi się bardzo wiele dla osób starszych, ale ich przybywa i ważne jest by te działania były prowadzone tak, by docierać i reagować jak najszerzej. W mojej pracy z osobami starszymi przyświeca mi hasło „żeby człowiek starszy żył godnie i żeby był aktywny oraz nie czekał, aż mu przyniosą". W seniorach tkwi spory potencjał i warto ich mobilizować, by byli częścią społeczności Katowic – mówi Helena Hrapkiewicz, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów.

Do najważniejszych zadań pełnomocnika ds. seniorów należy m.in. analiza potrzeb seniorów miasta Katowice, określanie ich priorytetów, inicjowanie działań służących zaspakajaniu tych potrzeb oraz przygotowywanie projektów programów służących zaspakajaniu tych potrzeb oraz monitorowanie ich realizacji. Zadaniem pełnomocnik będzie także podejmowanie interwencji w istotnych sprawach osób starszych będących we właściwości innych wydziałów Urzędu Miasta Katowice lub jednostek organizacyjnych, reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji seniorów, a także . współpraca z komórkami Urzędu Miasta w Katowicach, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się tematyką senioralną, tj. : Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, klubami seniora, dziennymi domami pomocy społecznej, uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora przy spółdzielniach mieszkaniowych, seniorami niezrzeszonymi.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. UM Katowice, YouTube Teatr Śląski | Silesia Theatre
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic