Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Pierwszy w Katowicach Sklep Socjalny!

2020-12-02

Już 10 grudnia 2020 roku o godzinie 12.00 w Katowicach przy ulicy Tysiąclecia 82 rozpocznie swoją działalność Sklep Socjalny, w którym najbardziej potrzebujący mieszkańcy Miasta będą mogli zrobić podstawowe zakupy w atrakcyjnych cenach.

Powstanie Sklepu Socjalnego jest wyjściem naprzeciw osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych, powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak np. nagła utrata pracy.

Prowadzony przez Fundację Wolne Miejsce Sklep Socjalny będzie zakładał sprzedaż artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i chemii domowej w cenach znacznie niższych niż ich wartość rynkowa. Z zakupów w Sklepie Socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające określone kryteria, na podstawie specjalnych skierowań uprawniających do dokonywania zakupów w sklepie, które będą wydawane przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków korzystania ze Sklepu Socjalnego dostępne są zarówno na stronie internetowej MOPS (www.mops.katowice.pl), jak i Urzędu (www.katowice.eu/Strony/Sklep-socjalny.aspx) Dodatkowo informacji w tej sprawie można także zasięgnąć telefonicznie, poprzez kontakt z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Z zakupów w Sklepie Socjalnym będą mogły skorzystać zarówno osoby objęte pomocą społeczną, jak również osoby i rodziny nie korzystające dotąd z pomocy MOPS, które spełniają określone kryteria dochodowe. Osobę uprawnioną do korzystania z zakupów w Sklepie Socjalnym obowiązywać będzie limit wizyt w trakcie tygodnia, a także limit kwoty, którą będzie ona mogła jednorazowo wydać w Sklepie podczas zakupów.

Sklep socjalny powstał na największym katowickim osiedlu:

Z oferty Sklepu Socjalnego w sposób szczególny zachęcamy katowickich Seniorów. W tym celu każdy Senior może się zwrócić dzwoniąc na numer Srebrnego Telefonu (32) 251 69 00 czynnego codziennie od 7.30 do 15.30 i na pewno uzyska wsparcie, zarówno w zakresie zakupów w Sklepie Socjalnym, jak i w innych swoich potrzebach.

Idea sklepów socjalnych zyskuje na popularności w całym kraju. W Katowicach jej propagatorem jest Fundacja Wolne Miejsce, która przy wsparciu Miasta, będzie w Katowicach to zadanie wdrażać.

Wydarzeniem towarzyszącym otwarciu Sklepu będzie także realizacja przez Fundację Wolne Miejsce projektu pn. „Dzień Walki z Głodem z Kotłem Miłosierdzia", w ramach którego zostanie przygotowana i przekazana w jednorazowych, zamykanych pojemnikach gorąca zupa najbardziej potrzebującym tego mieszkańcom Katowic. Zupa przygotowana będzie na wolnym powietrzu, w specjalnym kotle opalanym drewnem, którego pojemność pozwoli na wydanie ok. 1000 porcji.

Oba ww. zadania są dofinansowane z budżetu miasta Katowice.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji: www.mops.katowice.pl/sklepsocjalny  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube DronEye.pl
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic