ďťż
,
 PORTAL  >  INFORMACJE PORTALU  >  REGULAMIN PORTALU
Portal.Katowice.pl - regulamin

1.     Definicje
1.1.


1.2.

1.3.1.4.
1.5.
Portal.Katowice.pl, Portal - portal internetowy miasta Katowice stworzony przez Redakcję Portalu, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://www.portal.katowice.pl i pod każdym adresem, który go zastąpi.
Redakcja Portalu - Studio GST. Redakcja może być nazywana określeniami równoważnymi jako Portal.Katowice.pl, Portal lub Autorzy
Portal, portal internetowy - zorganizowana platforma informatyczno- informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz opracowanych informacji.
Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
Regulamin Portalu, Regulamin - niniejszy dokument.

2.     Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Portalem a Użytkownikami, w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu, do przestrzegania Regulaminu.

3.     Odpowiedzialność za korzystanie z Portalu
3.1.


3.2.
3.3.


3.4.


3.5.


3.6.3.7.
Portal.Katowice.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
Zamieszczane materiały, w tym reklamy, nie mogą zawierać lub odnosić do treści sprzecznych z prawem i nieetycznych. Portal.Katowice.pl Zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem Portalu, wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem oraz bez podania przyczyny.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Portal.Katowice.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów lub przerw.
Portal.Katowice.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub przerwy wynikłe z przyczyn niezależnych od Portalu lub spowodowane działaniami siły wyższej.
Portal.Katowice.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
Wszystkie ceny podane w Portalu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT.

4.     Prawa własności intelektualnej
4.1.


4.2.
4.3.

4.4.4.5.4.6.
Portal.Katowice.pl oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Portal i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Portalu. Przy wykorzystywaniu materiałów w celach edukacyjnych należy podać źródło ich pochodzenia w swojej pracy oraz zgłosić ten fakt Portalowi.
Osoby trzecie udostępniając swoje materiały za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Portal gwarantuje sobie prawo do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
Portal.Katowice.pl nie odpowiada za materiały zawarte w Portalu powierzone przez osoby trzecie. W przypadku zauważenia przez Użytkownika własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, jest on zobowiązany do kontaktu z Portalem w celu wyjaśnienia sytuacji.
Osoby trzecie zamieszczające w Portalu swoje materiały zobowiązane są do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Portalu w związku z ich treścią, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w wypadku roszczeń osób poszkodowanych.

5.     Ochrona prywatności
5.1.
5.2.
Portal.Katowice.pl respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Portalu jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
Dane osobowe uzyskane przez Portal.Katowice.pl są chronione w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6.     Postanowienia końcowe
6.1.


6.2.
Portal.Katowice.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
Portal.Katowice.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Portal.Katowice.pl

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12