,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  O MIEŚCIE
Katowice

Katowice są młodym miastem wyrosłym z bogactwa zlokalizowanego tu przemysłu. Zanim w XIX wieku Katowice uzyskały prawa miejskie były wsią z własną linią tramwajową, elektrycznością, międzynarodowym dworcem kolejowym, gazetami i lokalami, w których koncertowały sławy miary Johanna Straussa.

Katowice były znaczące, ale ważniejszych miast w okolicy było więcej. Katowice stały sie stolica województwa przez przypadek. W 1922 roku przydzielono Polsce niewielki kawałek niemieckiego Górnego Śląska. Katowice, jako największe w polskiej części miasto, stało się naturalną stolicą nowego autonomicznego województwa śląskiego. W 1945 roku, po wojnie, utrzymano stolicę województwa w Katowicach, nawet w latach kiedy w tym samym województwie znajdowało się Opole, czyli stolica Górnego Śląska.

CIEKAWOSTKA:
Katowice to po śląsku Katowicé - z charakterystyczną obniżoną głoską na końcu, wymowa bliska "Katowicy".


Szczegółowiej o Katowicach

Katowice są dużym, dziesiątym co do wielkości w Polsce, miastem na prawach powiatu a zarazem stolicą Województwa Śląskiego, niezwykle zaludnionego okręgu przemysłowego, siedzibą władz samorządu wojewódzkiego i administracji rządowej. Katowice zajmują obszar 164,5 km2 i zamieszkuje je 325 tys. osób. Miasto graniczy wyłącznie z gminami miejskimi: Chorzowem, Czeladzią, Lędzinami, Mikołowem, Mysłowicami, Rudą Śląską, Siemianowicami Śląskimi, Sosnowcem i Tychami. Katowice razem z 13 okolicznymi miastami na prawach powiatu tworzą ponad dwumilionowe, unikatowe w przestrzeni polskiej i europejskiej skupisko ludności nazywane Aglomeracją Górnośląską. Aglomeracja ta stanowi z kolei centrum większego skupiska miast, największego w Polsce obszaru metropolitalnego liczącego około 3 mln osób, natomiast całe Województwo Śląskie liczy 4,8 mln mieszkańców.

Katowice znajdują się przy wschodniej granicy historycznej, geograficznej i kulturowej Śląska, należąc do jego części górnośląskiej. Podobnie jak okoliczne miejscowości Katowice na przełomie ubiegłych wieków zmieniały wielokrotnie przynależność państwową. Katowice otrzymały prawa miejskie dopiero w 1865 roku, wcześniej będąc nabierająca znaczenia w regionie uprzemysłowioną gminą wiejską należącą do dóbr mysłowickich. Tak jak w czasach kiedy Katowice były jeszcze wsią, miały one wiele miejskich cech, tak i obecnie w wielkomiejskim charakterze Katowic możemy nawet w Śródmieściu odnaleźć niezwykłe cechy wiejskie, które trudno jest znaleźć np. w dłużej rozwijającym się Wrocławiu czy Krakowie.

Teren miasta posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę ze sporymi różnicami względnych wysokości, które przekraczają 110 m. Przez Katowice biegnie dział wodny pomiędzy rzekami Wisłą (Rawa, Bolina, Mleczna, potok Ławecki) a Odrą (Kłodnica, Ślepiotka i potok Kokociniec). Część obszaru Katowic na skutek eksploatacji przemysłowej, m.in. podziemnej aktywności wydobywczej i natężenia transportu obejmuje obszar o obniżonej jakości środowiska. Sytuacja ekologiczna ulega jednak systematycznej i zauważalnej poprawie.

Klimat:
 • przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi
 • najczęściej napływa powietrze polarno-morskie
 • najczęstszym kierunkiem wiatrów jest zachodni
 • przeważają wiatry o prędkości do 2m/s
 • średnia roczna temperatura wynosi 7,9oC
 • średnioroczny opad w Katowicach wynosi 723 mm
 • częste zachmurzenia wynikające z zapylenia powietrza


 • Powierzchnia miasta w procentach:
  84%
  79%
  55%
  21%
  12,5%
  12%
  8,5%
  7,5%
    - obszar górniczy
  - dorzecze rzeki Wisły
  - lasy i użytki rolne
  - dorzecze rzeki Odry
  - komunikacja i transport
  - zabudowa mieszkaniowa
  - przemysł
  - zieleń urządzona


  Wstecz - Start - Do góry

  Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12