,
 MODERNIZM
W latach miedzywojennych Woje- wództwo ¦l±skie posiadało duż± niezależno¶ć gospodarcz± i było najbogatszym regionem Polski. W stolicy Województwa, Katowicach, powstawały wtedy znakomite przy- kłady nowoczesnej architektury modernistycznej na ¶wiatowym poziomie. W ówczesnej Polsce Katowice były, obok wybudowej wła¶nie Gdyni, miastem o najno- wocze¶niejszej architekturze. Ka- towickie przykłady modernizmu zachwycaj± do tej pory.
 PORTAL  >  FOTOGRAFIE  >  MODERNIZM W KARTOWICACH
Modernizm w Katowicach

Kliknij na zdjęcie, by je powiększyć!Uwaga! Galerie zdjęć s± rozbudowywane.
Chcesz pokazać swoje zdjęcie - przy¶lij je!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12