,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  DZIELNICE  >  ZAWODZIE
Zawodzie

Dzielnica leży w bezpo¶rednim s±siedztwie centrum miasta, wzdłuż rzeki Rawy, na jednym z głównych szlaków drogowych i kolejowych regionu wschód-zachód. Ł±czy się ona ze ¦ródmie¶ciem nieprzerwanym ci±giem kamienic wzdłuż głównej ulicy dzielnicy. W dzielnicy znajduje się wielki węzeł dróg krajowych. Z innych funkcji poza komunikacyjn± i mieszkaniowa można wymienić szkolnictwo wyższe, handel i przemysł.


Uwaga! Opisy dzielnic s± rozbudowywane.
Chcesz napisać o dzielnicy, zamie¶cić zdjęcie - napisz!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12