,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  DZIELNICE  >  ZARZECZE
Zarzecze

Dzielnica leży przy granicy z Mikołowem na stoku opadaj±cym do rzeki Mlecznej. Ma ona charakter wiejski, z nisk± zabudow± jednorodzinn± oraz terenami rolnymi. Obok starszej zabudowy na terenie dzielnicy rozwija się też nowsze budownictwo jednorodzinne nie zwi±zane z prac± na roli.


Uwaga! Opisy dzielnic s± rozbudowywane.
Chcesz napisać o dzielnicy, zamie¶cić zdjęcie - napisz!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12