,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  DZIELNICE  >  ZAŁĘŻE
Załęże

Dzielnica leży w bezpo¶rednim s±siedztwie centrum miasta, przy granicy z Chorzowem. Jest ona rozci±gnięta na długim i w±skim pasie terenu pomiędzy rzeka Raw± a linia kolejow± wschód-zachód i jednocze¶nie na głównym historycznym szlaku drogowym z Gliwic do Mysłowic. Charakter dzielnicy nadaje funkcja mieszkaniowo-przemysłowa oraz komunikacyjna. Na jej zabudowę składaj± w przeważaj±cym stopniu starsze budynki wielorodzinne, często ponad stuletnie o charakterze zabytkowym.


Załęże na starej mapie


Uwaga! Opisy dzielnic s± rozbudowywane.
Chcesz napisać o dzielnicy, zamie¶cić zdjęcie - napisz!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12