,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  DZIELNICE  >  ZAŁESKAHAŁDA-BRYNÓW
ZałęskaHałda-Brynów

Dzielnica leży w s±siedztwie centrum miasta, wzdłuż ważnej trasy kolejowej z centrum Katowic do Mikołowa przy granicy z Rud± ¦l±ska i dużym kompleksem le¶nym. Ma ona charakter przemysłowo-mieszkalny, a wpływa na niego przede wszystkim znajduj±ca się tutaj kopalnia węgla kamiennego. W dzielnicy znajduj± się też obiekty sportowe i szkolnictwa wyższego. Na zabudowę mieszkaln± składaj± się głównie powojenne budynki różnej wysoko¶ci, chociaż znajduj± się tu też interesuj±ce stuletnie budynki jedno i wielorodzinne.


Załęska Hałda i Brynów na starej mapie


Uwaga! Opisy dzielnic s± rozbudowywane.
Chcesz napisać o dzielnicy, zamie¶cić zdjęcie - napisz!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12