,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  DZIELNICE  >  SZOPIENICE-BUROWIEC
Szopienice-Burowiec

Dzielnica leży wzdłuż doliny rzeki Rawy, przy granicy miasta z Sosnowcem. Dzielnica ma w dużym stopniu przemysłowy charakter i wielowiekow± przemysłow± tradycję. dzielnica posiada duże zespoły ponad stuletnich budynków mieszkalnych i przemysłowych z wieloma o charakterze zabytkowym. W ramach dzielnicy wyodrębniamy kolonie mieszkalne: Bagno, Borki, Burowiec, Morawa, Wilhelmina.


Uwaga! Opisy dzielnic s± rozbudowywane.
Chcesz napisać o dzielnicy, zamie¶cić zdjęcie - napisz!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12