,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  DZIELNICE  >  MURCKI
Murcki

Dzielnica leży przy granicy miasta z Mysłowicami i Tychami, a od centrum miasta i innych s±siednich terenów zabudowanych oddziela je szeroki pas otaczaj±cych j± terenów le¶nych. Dzielnica ma głównie mieszkaniowy charakter. Obok nowszej zabudowy znajduj± się tu również obiekty zabytkowe, a także tereny rekreacyjne i przyrodniczo chronione.


Uwaga! Opisy dzielnic s± rozbudowywane.
Chcesz napisać o dzielnicy, zamie¶cić zdjęcie - napisz!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12