,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  DZIELNICE  >  KOSZUTKA
Koszutka

Dzielnica leży w bezpo¶rednim s±siedztwie centrum miasta i pomimo oddzielenia od niego ruchliw± tras± drogow± jest dzielnic± najbardziej zintegrowan± ze ¦ródmie¶ciem. Dzielnica ma charakter mieszkaniowy, ale w jej ramach stosunkowo duży udział ma też funkcja usługowa i biurowa. Prawie cała dzielnica zabudowana jest kilkupiętrowymi budynkami wielorodzinnymi. Na uwagę zasługuje warto¶ciowy zespół osiedlowy z okresu socrealizmu oraz pojedyncze przykłady ciekawej architektury modernistycznej.


Uwaga! Opisy dzielnic s± rozbudowywane.
Chcesz napisać o dzielnicy, zamie¶cić zdjęcie - napisz!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12