,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  DZIELNICE  >  DˇB
D±b

Dzielnica leży w s±siedztwie centrum miasta, przy granicy miasta z Chorzowem i jednocze¶nie kompleksem Wojewódzkiego Parku kultury i Rozrywki, po północnej stronie rzeki Rawy. Charakter nadaje jej przemysł i zespoły osiedli mieszkaniowych dla robotników wybudowanych w różnych okresach. Przez dzielnicę przebiega droga stanowi±ca główn± poza autostrad± o¶ kołow± wschód-zachód. W dzielnicy znajduje się wiele warto¶ciowych zabytków przemysłu.


Uwaga! Opisy dzielnic s± rozbudowywane.
Chcesz napisać o dzielnicy, zamie¶cić zdjęcie - napisz!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12