,
 PORTAL  >  O KATOWICACH  >  DZIELNICE  >  BOGUCICE
Bogucice

Dzielnica leży w s±siedztwie centrum miasta, przy granicy z Siemianowicami ¦l±skimi. Jej obszar rozłożony jest na stosunkowo mocno pofałdowanym terenie. Dzielnica ma charakter mieszkaniowy, a jej zabudowa składa się ze zwartego zespołu stuletnich budynków wielorodzinnych i użyteczno¶ci publicznej w czę¶ci centralnej, nowszego osiedla mieszkaniowego na obrzeżu oraz innej zabudowy na pozostałym obszarze. W dzielnicy znajduje się zespół zabytkowych zabudowań po kopalni węgla kamiennego, oraz lokalne miejsce pielgrzymkowe.


Uwaga! Opisy dzielnic s± rozbudowywane.
Chcesz napisać o dzielnicy, zamie¶cić zdjęcie - napisz!

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12