,
 PORTAL  >  WIADOMOŚCI  >  ARTYKUŁ
Chcą decydować o Parku Boguckim


Dnia 20.04.2013 roku mieszkańcy Bogucic i okolic spotkali się by rozmawiać o problemach Parku Boguckiego. Pomimo wietrznej pogody i braku słońca w diagnozowaniu problemów Parku uczestniczyło około 50 osób. Organizatorem wydarzenia była Inicjatywa Sąsiedzka Nasze Osiedle Ścigały.

Spotkanie pokazało jak wiele należy zmienić i poprawić w parku. Uczestnicy mówili m.in. o niedostatecznym oświetleniu, zniszczonych alejkach, braku ławek, zdewastowanych trawnikach.

Na podstawie zgłaszanych opinii sporządzono mapę problemów parku, która będzie stanowiła podstawę do dalszej pracy.

Specjalistycznym wsparciem i pomocą służyła Fundacja Napraw Sobie Miasto, Stowarzyszenie Bona Fides oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, Studenckie Koła Naukowe -"Nieruchomości","AREA", AntyRAMA".

Obserwatorami wydarzenia byli przedstawiciele Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Było to pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań dotyczących rewitalizacji Parku. Następne odbędzie się 26.04.2013 roku w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Markiefki o godzinie 17.00. Wszyscy mieszkańcy Katowic są na to spotkanie serdecznie zaproszeni. Spotkanie podsumowujące odbędzie się 09.05.2013 roku również w MDK Bogucice.

Wypracowane podczas konsultacji wyniki będą złożone w Urzędzie Miasta i, jak obiecali mieszkańcom urzędnicy, uwzględnione przy projektowaniu Parku.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Pająk tel.: 693 570 130 e-mail: naszeosiedlescigaly@interia.pl

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12