,
 PORTAL  >  WIADOMOŚCI  >  ARTYKUŁ
Otwarcie dworca autobusowego!


W sobotę, 2 lutego, uruchomiony zostanie podziemny dworzec autobusowy w Katowicach. W związku z tym od tego dnia obowiązują nowe trasy i rozkłady jazdy dla linii nr: 0, 12, 37, 50, 110, 115, 600, 672, 674, 689, 910 oraz linii „Lotnisko", które zatrzymywać się będą na nowym przystanku Katowice Dworzec.

Linia nr 12 jeździła będzie nową trasą Ligota Akademiki - Katowice Dworzec. Autobus będzie kursował trasą okrężną: Ligota Akademiki - przejazd po dotychczasowej trasie przez Starą Ligotę, Brynów - Katowice Mikołowska - Katowice Drzymały - Katowice Jagiellońska - Katowice Mariacka - Katowice Szkolna - Katowice Rondo - Katowice Aleja Korfantego - Katowice Mickiewicza - Katowice Dworzec - Katowice Konopnickiej Dworzec - Katowice Kopernika Dworzec - Katowice Mikołowska - przejazd po dotychczasowej trasie przez Brynów, Starą Ligotę - Ligota Akademiki. Linia nie będzie obsługiwała Zawodzia, Burowca, Szopienic, Wilhelminy, Janowa, Nikiszowca, Kolonii Wysockiego i Giszowca. W centrum nie będzie obsługiwany przystanek Katowice Plac Wolności. Autobus jeździł będzie co 10 minut w dzień roboczy i co 20 minut w dzień wolny. Linia obsługiwana będzie wyłącznie pojazdami niskopodłogowymi. Jednocześnie powstanie nowa, szybka linia, oznaczona numerem 920, kursująca od al. Korfantego, ul. Murckowską do Giszowca, która przejmie obsługę tego terenu.

Linia nr 910 kursować będzie z wysoką częstotliwością (co 10 minut w dni robocze) na trasie Katowice Dworzec - Osiedle Paderewskiego. Nowymi przystankami włączonymi do obsługi tej linii będą Katowice Dworzec oraz Katowice Konopnickiej Dworzec. Linia nie będzie obsługiwała przystanków Katowice Plac Wolności, Katowice Andrzeja Dworzec i Katowice Drzymały.

Linia nr 600 - zmiana trasy w kierunku Zawodzia. W obu kierunkach autobusy odjeżdżać będą z podziemnego dworca. W kierunku od Zawodzia do Kliniki Okulistycznej autobus zatrzyma się na dodatkowych przystankach Katowice Dworzec oraz Katowice Konopnickiej Dworzec. Linia nie będzie obsługiwała w tym kierunku przystanków: Katowice Plac Wolności, Katowice Andrzeja Dworzec, Katowice Drzymały. W kierunku przeciwnym (od Kliniki do Zawodzia) nowymi przystankami dla linii będą Katowice Dworzec oraz Katowice Plac Wolności. Linia nie będzie obsługiwała w tym kierunku przystanków Katowice Mariacka, Katowice Szkolna, Katowice Rondo i Katowice Piotra Skargi.

Linia nr 674 - zmiana trasy w kierunku do Osiedla Tysiąclecia. Zamiast, jak do tej pory ul. Mickiewicza, autobus kursował będzie przez dworzec. Autobus nie będzie obsługiwał przystanków: Katowice Mariacka, Katowice Szkolna, Katowice Rondo i Katowice Mickiewicza. Nowymi przystankami będą Katowice Dworzec oraz Katowice Plac Wolności. W kierunku od Osiedla Tysiąclecia do Giszowca autobus nie będzie obsługiwał przystanków: Katowice Andrzeja Dworzec i Katowice Drzymały. Nowymi przystankami będą Katowice Dworzec oraz Katowice Konopnickiej Dworzec.

Linia nr 672 - kierunku do Wesołej pojedzie przez dworzec. Po odjeździe z przystanku Katowice Mickiewicza autobus zatrzyma się w dworcu podziemnym, a następnie na przystanku przy ul. Konopnickiej, dalej pojedzie obecną trasą. W związku z tymi zmianami linia nie będzie obsługiwała przystanków: Katowice Plac Wolności, Katowice Andrzeja Dworzec i Katowice Drzymały.

Linie nr 37 oraz nr 689 - dzięki koordynacji rozkładów jazdy dla obu tych linii, odjazdy w kierunku Piotrowic i Kostuchny będą realizowane co 15 minut. Nowymi przystankami dla obu tych linii będą: w kierunku centrum Katowic Mikołowska Sąd oraz Katowice Dworzec, natomiast w kierunku Piotrowic: Katowice Dworzec oraz Katowice Konopnickiej Dworzec

Linie nr 0 oraz nr 50 - dla tych linii zmiana polegać będzie wyłącznie na włączeniu do trasy dodatkowego przystanku (Katowice Dworzec).

Linia nr 110 - w kierunku os. Paderewskiego zatrzyma się dodatkowo na przystankach Katowice Dworzec oraz Katowice Konopnickiej Dworzec. W kierunku Siemianowic trasa wydłużona zostanie o przystanek na podziemnym dworcu.

Linia nr 115 - w kierunku centrum Katowic obsłuży dodatkowo przystanki: Katowice Mikołowska Sąd oraz Katowice Dworzec; w kierunku Obroków odjedzie z przystanku Katowice Dworzec.

Dla linii nr 12 nowe rozkłady jazdy zakładają zwiększoną częstotliwość kursowania. W przypadku pozostałych utrzymana zostaje dotychczasowa częstotliwość. Zmienione godziny odjazdów obowiązywać będą dla wszystkich linii obsługujących nowy podziemny dworzec autobusowy. Modyfikacja rozkładu jazdy dotyczy również linii nr 193, która skoordynowana zostanie z autobusem nr 115. Dla pozostałych linii kursujących na terenie Katowic rozkłady jazdy pozostają bez zmian.

KZK GOP

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12