,
 PORTAL  >  WIADOMOŚCI  >  ARTYKUŁ
Przebudowa centrum Katowic

Torowisko tramwajowe na odcinku Rondo - Rynek (fot. Imago PR)

Zmiany w organizacji ruchu tramwajów, nowe przystanki, budowa mostu tramwajowego nad Rawą - Katowice ogłosiły pierwszy z dwóch przetargów mających wyłonić wykonawcę, który w najbliższych miesiącach rozpocznie przebudowę centrum miasta.

Ogłoszony we wrześniu przetarg wyłoni wykonawcę robót budowlanych pierwszego etapu przebudowę centrum. W ramach prac, które mają zakończyć się w ciągu 12. miesięcy od podpisania umowy znacząco zreorganizowany zostanie ruch tramwajowy w centrum. Dzięki przesunięciu torowiska na wschód zwiększy się płyta rynku, zlikwidowany zostanie tor w ulicy Pocztowej, z której ruch zostanie przeniesiony w ulicę Świętego Jana.

- Zmienione zostaną także lokalizacje przystanków, które dodatkowo w mroźne dni będą ogrzewane. Aby zmniejszyć hałas i drgania wywoływane przez przejeżdżające tramwaje, tory na rynku zostaną ułożone na specjalnej poduszce - mówi Krzysztof Rogala, Pełnomocnik Prezydenta Miasta do strefy Rondo-Rynek.

Szacunkowa wartość prac pierwszego etapu to 46 mln zł brutto. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 27 października br. Rozpoczęcie pierwszych robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Ogłoszone postępowanie jest efektem blisko dwuletnich prac projektantów konsorcjum firm pod przewodnictwem Biura Projektowo-Inżynierskiego "Redan", którzy przygotowywali szczegółowe projekty budowlane i wykonawcze przebudowy.

- O trudności prac projektowych może świadczyć fakt, że pod samą aleją Korfantego przebiega ponad 60 różnego rodzaju sieci, a z właścicielem każdej z nich trzeba było przeprowadzić drobiazgowe uzgodnienia. Stworzona dokumentacja projektowa liczy kilka tysięcy stron - dodaje Krzysztof Rogala.

W chwili obecnej trwają także prace nad przygotowaniem drugiego przetargu, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca nowych przestrzeni publicznych, obiektów usługowych i dróg. Przetarg na tę część przebudowy ma zostać ogłoszony w najbliższych miesiącach, a prace budowlane zakończone w 2015 roku.

- Ostateczny kształt projektu przebudowy centrum powstał w oparciu o koncepcję Tomasza Koniora oraz oczekiwania mieszkańców przekazane w trakcie konsultacji społecznych. Dodatkowo projektanci musieli uwzględnić ograniczenia techniczne i własnościowe gruntów oraz możliwości budżetu miasta - mówi Rogala.

Szacunkowy koszt całego projektu przebudowy centrum Katowic to 288 mln złotych.

Daniel Muc
Imago PR

Przystanek autobusowy na Alei Korfantego (fot. Imago PR)

Przystanek tramwajowy przy Muzeum Śląskim (fot. Imago PR)

Wstecz - Start - Do góry

Redakcja - Regulamin - Współpraca - Reklama - Strony WWW              © Copyright by GST 05-12